Bouwinformatie 25 juli 2019

Over communicatie, de vernieuwde balkons, hoezo nauwkeurig (?) en grandeur!

Communicatie
De bouwer, de bestuurder, de CvT, het bouwteam en individueel betrokken eigenaren doen er veel aan om de eigenaren en gebruikers te informeren over stand en ongemak. Dat is belangrijk en nodig. We hebben een website, we sturen berichten aan individuele eigenaren, we communiceren via de monitoren, we hebben een groepsapp, we sturen periodiek een bouwnieuwsbericht via de website en een nieuwsbrief vanuit de bestuurder. Toch merken we dat mensen nog niet altijd goed op de hoogte zijn. Help elkaar door te wijzen op de verschillende communicatiemiddelen die we beschikbaar hebben.

Houtrot
Ook in Fase 2 wordt nog steeds houtrot geconstateerd. Dit kozijn (aan de galerijzijde) is niet meer te redden en wordt in zijn geheel vervangen. Hardhout is zachte pulp geworden.

Hardhout is zachte pulp geworden.

Tijdens de gevelwerkzaamheden is gebleken dat vrijwel overal in het gebouw grote maatafwijkingen zijn ten opzichte van de tekeningen. Er is dus in 1984 heel slordig en onnauwkeurig gebouwd.

Dit wordt gecorrigeerd door variaties in de isolatieplaatdiktes toe te passen, waardoor het op sommige plekken dikker wordt geïsoleerd.  De isoleerders zijn ware kunstenaars en zorgen voor voldoende isolatiedikte en goede aansluitingen. Het snijden van de platen gebeurt met een elektrisch draad.

De nieuwe buitenschil zal er strak uitzien. Maar door die maatafwijkingen en bouwfouten uit het verleden moet met de aansluitingen van het balkon hekwerk wel eens een compromissen worden gevonden. De nieuwe balkon hekwerken worden niet meer vastgezet aan de zijkanten, maar uitsluitend aan de onderkant balkonvloer. Immers, er mag niet meer worden geboord of geschroefd  in of aan de nieuwe isogevel. De robuuste staanders en de type veiligheid van het glas zorgen voor een grote mate van veiligheid.

Nieuwe balkon hekwerken met echt glas
Oude situatie balkon hekwerk steen/plexiglas

Oplevering deel 1e fase
Binnenkort is een groter deel van de fase 1 zichtbaar omdat de steigers worden verwijderd met een eerste oplevering.

Voor de volledigheid:

  • De balkonvloer aan de binnenkant wordt niet geschilderd of behandeld door de aannemer behalve de balkons waar voor de bouw al tegels lagen. Op die vloeren worden weer betontegels geplaatst.
  • Het inspectieteam doet de opleveringscheck, maar kan niet in uw woning kijken. Ziet u in uw woning nog vreemde zaken, trek dan aan de bel en geef het door aan de uitvoerder!
  • Ziet u eigenaren elektra aanbrengen of boren in de nieuwe isolatiegevel, waarschuw de beheerder. Dit mag absoluut niet. Wij gaan vanaf de eerste oplevering van de gevel strikt handhaven!

Ervaringen van nieuw glas en deuren
Van de eigenaren die hun glas en of deuren al hebben laten vervangen door Vastbouw, krijgen wij positieve reacties. De Rijswijkse glashandel levert zeer puik werk en het verschil in kwaliteit is te zien.

Luchtdicht en waterdicht
De nieuwe gevel moet zorgen voor een eind aan de lekkages aan de gevel. De eerste test van het eeuwig durende lekkageprobleem aan het trapportaal Zeekant was positief. Er zijn geen plassen water meer in het trapportaal.

Er komen vragen binnen naar het waarom er aan de binnenkant van de kozijnen toch nog lucht binnen komt. De verklaring is makkelijk. De lucht komt binnen via de naden waar niet aan gewerkt is of wordt. Dat is bijvoorbeeld het geval onder de deurkozijnen. Deze lucht zoekt zijn weg en komt bij de kleinste spleten de woning binnen. En dat is vooral het geval bij woningen met een ernstige onderdruk. Maar ventilatie van uw woning is wel belangrijk. Een tip: u kunt beter een rooster gereguleerd open zetten.

De gevelrenovatie was bedoeld om gevaarlijke situaties en lekkages te voorkomen. Het ventileren gebeurt door het automatisch afzuigen van de lucht uit de woning, maar moet ook binnen kunnen komen.  De volgende stap is het aanpassen van onze mechanische ventilatie. Zolang de mechanische ventilatie niet is aangepast, is het niet verstandig om alle luchtdoorvoer te dichten.  Door de onderdruk komt bij veel woningen zelfs de lucht door het sleutelgat naar binnen. Soms veroorzaakt dit sleutels die breken.

Grandeur
Wij wonen op een uniek stukje Scheveningen. Van oudsher bekend staat dit – zoals bijv in de jaren ‘20 – ‘30 – om zijn grootste uitstraling. Met ons nieuwe gebouw en de nieuwe boulevard worden er stappen gezet om iets van deze grandeur terug te kunnen krijgen. Op de achtergrond ziet u het Zwarte Pad en de duinen, links de zee en de oude plek van ons gebouw.

Het voormalige “stationsplein” met achterin rechts de nu nog bestaande huizen tussen de Groningse- en de Alkmaarsestraat.