Integraal & positieve flow & FAQ

Integraal: hoe ziet dat er in de praktijk uit?

Zoals u waarschijnlijk merkt en ziet, wordt er veel aandacht besteed aan ons gebouw. Deze aandacht gaat verder dan alleen de uitvoering van de gevelrenovatie. Zoals gepland, wordt er integraal gedacht en gewerkt. Wat is dan het integrale werken in de praktijk, en waarom is deze wijze van aanpak belangrijk? 

Problemen en achterstallig onderhoud die verband houden met de huidige werkzaamheden worden onderzocht en daar waar mogelijk of noodzakelijk meegenomen. Vaak kunnen problemen met hetzelfde budget worden opgelost, zijn al meegenomen bij het gevelproject of vallen onder onderhoud. Ook is gebleken dat ons unieke project ook op niet-constructieve zaken extra mogelijkheden biedt. 

Zaken die in de loop van de tijd aan de orde zijn gekomen, zijn:

 • De parkeerdekventilatie. Het gaat hier om buizen waar de isolatie op- of omgebouwd moest worden. De buizen blijken ernstig verroest. Ook ontstaat door het bestaande systeem overlast van zand in de garage en lawaai van ventilatoren bij woningen. Een alternatief is uitgewerkt dat wordt voorgelegd aan de ALV.
 • De regenwaterafvoeren op het dak – met name aan de Zeekant – zijn lang niet toereikend en stromen over bij hevige regenval. Hiervoor wordt een oplossing gezocht. Een keuze moet wordt gemaakt uit de mogelijkheden: 1) of nu een aanpassing of 2) op termijn een ander type dak dat als buffer kan fungeren.
 • Bij café Zeekantje moet het terras worden aangepakt. Het levert lekkages op. De besprekingen lopen om te bekijken of de noodzakelijke constructieve verbeteringen aansluiten bij de fundamentele aanpak en uiterlijk van het nieuwe gebouw.
 • De luchtafvoeren bij Zeekantje kloppen niet, maar een praktische oplossing is gevonden. 
 • Er ontbreekt isolatie onder de woning, boven entree Zeekant. Een plafond-aanpassing geeft hiervoor een goede oplossing. Het isolatie materiaal wordt ook gekozen om naast warmte-isolatie ook de geluidsoverlast van de brievenbussen te beperken. Deze noodzakelijk aanpassingen kunnen uitgevoerd worden zonder meerkosten. Ons eigen designteam heeft daar zijn inbreng bij gehad. Het resultaat zal een voorbeeld zijn voor de Geverskant van de entree en de hal. Boven deze entree zitten geen woningen en aanpassingen vanwege isolatie spelen hier niet.
 • De lekkages in de bergingen worden gemaakt. Dit nadat een inventarisatie is afgerond van de mogelijke oorzaken.  Definitieve maatregelen worden hiertegen getroffen.
 • Het kitten van de galerijplaatvloeren was zeer noodzakelijk. Deze kitaansluitingen waren helemaal op. Dit was geen keuze. Deze extra activiteit moest vanwege aansluiting op de gevel direct worden uitgevoerd.
 • Op enkele plekken is betonrot geconstateerd. Daar waar betonnen delen grenzen aan de bewapening is het gaan roesten. Er wordt hier aan extra aandacht besteed en in de renovatie meegenomen. 
 • Op tal van plaatsen is opnieuw gekeken naar de algemene ventilatie, en met name de ventilatieroosters. Een aantal roosters kon worden aangepast. Aan de Gevers Deynootweg zal dit leiden tot nieuwe grote roosters nabij het trottoir. 
 • Over de aansluiting met de buurpanden. Er wordt overlegd met de buren omtrent aansluitingen. Dit gebeurt ook met het oog op de geplande aanpassingen van de buurwoningen.
 • De horizontale leidingen ( de zgn horizontale waterafvoer) in de kelder zullen wij geregeld moeten schoonhouden. Het is niet de bedoeling nog eens 30 jaar te wachten tot ze vrijwel dicht slibben. 
 • Ten aanzien van uitwisseling van informatie met andere Verenigingen van Eigenaars blijkt dat er belangstelling is voor onze aanpak duurzaamheid. Een is al bij ons langs geweest voor informatie over onze aanpak en er volgen er meer. Wij willen andere VvE’s helpen en ideeën uitwisselen,  ook in de toekomst met onze vervolgprojecten. Onze aannemer Vastbouw heeft hiervoor toegezegd de nieuwe VvE-ruimte (de huidige Bouwkeet) aan de buitenzijde af te werken met een terras waar de nieuwe buitendeuren op uitkomen. Dat neemt hij in zijn geheel voor zijn rekening. Dus nu hoeft ons eigen actieteam – die dit anders had willen oplossen met bij elkaar gesprokkeld hout – dit niet meer te doen. Bij de gemeente Den Haag willen wij kijken naar de mogelijkheden om met nieuwe beschikbare financiële middelen (programma gemeente Den Haag) meer te doen voor de vervolgprojecten.
 • De rommel, stoelen, wc-pot, stenen etc, die soms al 15 jaar in de bergingsgangen stonden, zijn  – zoals aangekondigd – verwijderd. Gevaarzetting en verdere verloedering is hiermee opgelost.

Wij menen met deze aanpak veel mogelijke nieuwe knelpunten te hebben/kunnen voorkomen waarvan de oplossingen later veel meer zouden hebben gekost.  Door dit tijdens de bouw aan te pakken kunnen we door de juiste aandacht en toetsing meer halen uit het project. Het helpt ook om direct hierover te communiceren. Zo plukken wij nu volop de vruchten van de aanwezigheid van digitale schermen in de hallen.  Met dank aan oud CvT-bestuurders die hiervoor hebben gezorgd.

Positieve flow

In de bouwvak vakantie wordt er doorgewerkt met een minimale overlast voor de bewoners. Het doorwerken is nodig omdat de aannemer binnen de afgesproken termijn klaar wil zijn. En dat wil de VvE ook. Het bouwteam werkt ook gewoon door in deze periode. Alle mogelijke obstakels worden opgelost en er zijn veel randzaken, meerdere afstemmingen, vergaderingen met de verschillende buren, gemeente, inspecties en bewoners die veel tijd vergen, maar wel noodzakelijk zijn.

In het bouwteam heerst een zeer positieve flow, er wordt constructief en fijn samengewerkt. Een mooie illustratie van de betrokkenheid is de gemiddelde contacttijd tussen de bouwteamleden. Elke dag is wel of een of andere wijze contact ongeacht het tijdstip, werkdag, weekend of vakantie tussen aannemer & uitvoerder, architect, beheerder en toezichthouders.   

Op dit moment zijn er nog geen (deel) opleveringen geweest. Ook aan de geveldelen die redelijk af lijken, wordt nog gewerkt. Zonder steiger zal er nog gewerkt worden met een hoogwerker. Wij vragen uw geduld met de zaken die nog niet kloppen. 

Vragen van bewoners worden zoveel als mogelijk centraal beantwoord o.a. via deze website.  

Kleuren van de gevel 

Is de muur niet te licht en daardoor te besmettelijk, is ons gevraagd? Er wordt gewerkt met de meest water- en vuilafstotende gevelbeschermingslaag die er te koop is. Grote delen van de onderranden zullen – zoals we weten –  niet licht van kleur zijn. Indien het nodig is, heeft het eigen VVE-klusteam een reserve kleur in opslag, zodat eventuele lelijke plekken die mogelijkerwijs toch ontstaan, kunnen bijwerken. Zoals eerder gemeld in de ALV is de verwachting dat onze vereniging om elke 10 a 11 jaar de  kozijnen en muren laat schilderen. De hoofdkleuren zijn – zoals u weet – in de ALV besloten op advies van de architect.

Meer tocht en bijbehorend geluid?

Meer tocht van buiten? De nieuwe betere aansluitingen gevel en kozijnen kunnen op bepaalde plaatsen leiden tot meer overlast (tocht en geluid) als de woning helemaal dicht wordt gezet. Ook hiervoor is het belangrijk om lucht toe te laten in de woning. 

Hoe kan deze tocht en bijbehorend geluid ontstaan? Een kleinere opening geeft meer versnelling van de luchtstroom en dit kan gepaard gaan met het meer ervaren van tocht en geluid. Het is ook geen oplossing om lucht via cv-deur binnen te laten. Voor de veiligheid behoort u deze deur dicht te houden! 

Glas en kozijnen?

Hoe om te gaan met status glas en kozijnen? In de ALV van mei 2018 is besproken om de kosten voor nieuw glas en de keuze voor kozijnen individueel te dragen.  Deze keuze is gemaakt vanwege de vele aanpassingen die al voor 2019 zijn verricht en de aanpassingen die men tijdens deze renovatieperiode nog doet. 

Hoe gaat het met de bouw? 

Alles is onder controle. Gesignaleerde problemen worden opgelost. Er is nog veel te doen, maar het gaat de goede kant op. De einddatum van eind november 2019 is nog steeds haalbaar. Het bouwteam werkt goed en prettig samen. We mogen als VvE zeer blij zijn met alle uitvoerende partijen. Wij weten dat dit niet altijd vanzelfsprekend is.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.