Uitgelicht

Update Energie Challenge – december 2021

Puzzelen, passen en meten…
Alles leek te kloppen, het nieuw uitgedachte warmte- en ventilatiesysteem. Aardgasvrij, passend in de cv-kast, slim, energiezuinig, de 9 woningen voor de pilot, subsidie geregeld en offertes op tijd binnengekomen. Alleen wat niet paste was het totale kostenplaatje, dat bleek onhaalbaar en dus niet geschikt om de eigenaren in de Algemene Leden Vergadering om toestemming voor installatie te vragen.

Eenvoudig, slim en voordelig
Om een toekomstbestendige optie voor ons gebouw samen te stellen, zijn we verder op zoek gegaan. Uitgangspunt blijft daarom een warmtepomp in combinatie met een intelligent ventilatiesysteem. Eenvoudig, slim en voordelig. Daarvoor zijn we opnieuw in gesprek gegaan met experts. Dat heeft geresulteerd in een goede aardgasvrije optie, die we verder gaan uitwerken. De intensieve (uit)zoektocht tot nu toe heeft ons veel kennis opgeleverd. Wij weten inmiddels goed wat er voor ons gebouw en onze appartementen nodig is op het gebied van warmte- en warmwatervoorziening alsmede de ventilatie. De nieuwe aardgasvrije optie wordt verder uitgewerkt waarbij natuurlijk ook de totale kosten worden berekend. In de berekeningen nemen we natuurlijk ook de subsidiemogelijkheden mee.

Maatwerk
Ons doel daarbij is om zo veel mogelijk maatwerk aan te kunnen laten bieden. Dus een collectieve voorziening met binnen de mogelijkheden individuele keuzeopties voor elk appartement. Om deze slimme optie verder uit te werken vragen wij nog even uw geduld.

Uw Energie Challenge team

Uitgelicht

Actie tegen Alzheimer – 485 km in 26 uur

Beste, lieve, geachte sponsor van onze, van mijn Zuiderzee Challenge

Voor zover ik dat nog niet had gedaan: heel erg hartelijk dank voor je zeer gewaardeerde en ook nodige bijdrage aan onze epische tocht, afgelopen zaterdag, vanuit Den Haag, rond de Zuiderzee, en terug. 485 kilometers werden het, in uiteindelijk 26 uur. Vertrokken om 2:07 en weer terug om 3:20 nieuwe tijd (dus eigenlijk 4:20) beleefden we een waanzinnige dag, maar vooral ook nacht.

Duisternis, wind, regen, glibberige wegen, paaltjes, drie lekke banden, negen prachtig verzorgde stops, en een overtocht per auto van Den Oever naar Kornwerderzand, het zijn slechts een paar ingrediënten van wat ons allemaal te wachten bleek te staan. Nachtelijke velduilen, ontwakende ganzen en kieviten, hazen en konijnen, handbediende fietspontjes, cafés waarin de mensen om half zes in de ochtend nog aan het bier zaten, krantenbezorgers en bakkers, halloweenvuurwerk in Bunschoten, ons snijdende auto’s langs de dijken in Friesland, volgauto’s langs de route in Overijssel en langs de Haarlemmer ringvaart. Superverzorging tijdens de route. Een heldenontvangst eenmaal terug in Den Haag….

Maar, we hebben het gered, gewoon gedaan! 479 kilometer, een dubbele Elfstedentocht eigenlijk, nauwelijks te bevatten waartoe een mens in staat is. En wees er dan ook even trots op dat mede door jouw bijdrage we in totaal ruim € 23.000 hebben kunnen inzamelen voor de strijd tegen Alzheimer. Dat was – zoals een van jullie schreef – “een virtuele bijrijder”, en wat voor één!

Dus, nogmaals superveel dank.
En hopelijk tot snel, op de fiets, op straat of gewoon op een hele gezellige plek.

Hartelijke groet,
Eric van Dolen

Uitgelicht

Nieuwsbrief – Update 26 okt. 2021

Uitgestelde ALV-en

Zoals u heeft kunnen lezen, zijn de geplande ALV-en helaas niet doorgegaan. Daar balen wij van. De financiële stukken waren nog niet compleet. Wij, de leden van de CvT, willen dat de leden de juiste stukken met een goede uitleg ontvangen. Zo niet, dan is verplaatsen van de ALV het beste wat we kunnen doen. Spoedoverleg met de beheerder is er inmiddels geweest. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over het compleet maken van de stukken. We zijn in afwachting van nieuwe data.

Mechanische installatie en energiechallenge

De ALV heeft enkele vergaderingen geleden de opdracht gegeven om de mechanische ventilatie te vernieuwen en daarvoor middelen gereserveerd. Na de gevelrenovatie komt die vernieuwing het eerst aan de beurt.

Daarnaast heeft een aantal leden van onze vereniging een energiechallenge gewonnen die de gemeente Den Haag had uitgeschreven. Met die middelen kregen we de gelegenheid om diverse mogelijkheden te onderzoeken van verduurzaming waarvan de vernieuwing van de mechanische ventilatie onderdeel uitmaakt. We oriënteren ons breder op slimme systemen voor ventilatie, verwarming en warmwatervoorziening. We hebben u daarover regelmatig geïnformeerd. In de komende ALV-en informeren we u graag heel gedetailleerd over de stand van zaken en de voorstellen.    

Hoog bezoek

Afgelopen maandagochtend (25/10) hebben wij een presentatie gehouden in de VvE-ruimte voor het Stimuleringsfonds Huisvesting (dat is de instantie die onze ALV een hypothecaire lening heeft verstrekt en dat ook het Nationaal Warmtefonds (NWF) omvat) en de Council of Europe Development Bank (CEB). Dit is een financieringsinstelling/instrument van de Raad van Europa. Het Stimuleringsfonds Huisvesting/Nationaal Warmtefonds was zeer content met de gerealiseerde gevelaanpassing en de Europese delegatie was bovendien zeer positief over onze visie, aanpak en resultaat ten aanzien van de energiechallenge. Zoals gezegd informeren wij u graag binnenkort in de ALV-en.  

Zeekantje

Zoals u gemerkt heeft, is de nieuwe eigenaar van het ‘Zeekantje’ aan het verbouwen geslagen. De nieuwe eigenaar wil in het gebouw ‘Zeekantje’ 5 appartementen maken voor zgn. ‘short stay’ verhuur. Dat betekent dat hij deze appartementen voor korte tijd tot max zes maanden wenst te gaan verhuren. Hij heeft daartoe van de gemeente een vergunning verkregen, behoudens rechten van derden. Dat is een belangrijke toevoeging en gaat over onze rechten als eigenaren en lid van de vereniging.

De nieuwe eigenaar is met de verbouw begonnen. In die verbouwing mag hij beslist niet het casco van het gebouw aantasten. Bovendien mag de eigenaar niets van ons gemeenschappelijk bezit vernielen. Helaas zijn beiden gebeurd en ondervindt minimaal een van onze eigenaars daar groot overlast van. We ondernemen hier actie op.

Enkele weken geleden hebben wij de eigenaar via de advocaat laten weten dat hij met de verkregen vergunning een andere bestemming gaat geven aan het Zeekantje. Die wijziging is in strijd met onze splitsingsakte en mag dus niet. Bovendien gaan zijn bedoelingen met het pand in tegen wat wij in ons huishoudelijk reglement hebben gesteld. We hebben de eigenaar uitgenodigd om daarover met bestuur in gesprek te gaan. Helaas hebben wij tot nog toe niets van de nieuwe eigenaar vernomen.   

Overig nieuws – Itho Daalderop stopt met cv-ketels

Eind van een tijdperk bij Itho Daalderop: het bedrijf uit Tiel staakt volgende maand de productie van cv-ketels. Dit betekent dat de Base Cube vanaf volgend jaar niet meer beschikbaar is. Itho Daalderop komt wel al haar verplichtingen richting service en reserve-onderdelen na.

Klik hier om het hele bericht over Itho Daalderop te lezen . . .

Uitgelicht

Nieuwsbrief september 2021: Over de Energie Challenge

Isolatie loont!

Het is u vast opgevallen dat de energieprijzen fors stijgen. Wij gaan dat allemaal merken. Het is ook daarom een goede beslissing geweest om het groot gevel onderhoud te combineren met het isoleren van onze gevel. We zien een gemiddelde reductie van het gasverbruik van 30%. Dat inzicht is gebaseerd op de aangeleverde meterstanden van 20 woningen. We kunnen daarom concluderen dat door de hogere stijgende energiekosten we de tijdelijk hogere servicekosten sneller terug verdienen. En we zijn met een geïsoleerde gevel klaar om verantwoord de volgende stappen te zetten in de energietransitie.

“Nieuwsbrief september 2021: Over de Energie Challenge” verder lezen
Uitgelicht

Na twee jaar een nieuwe tussenmuur ……..

Zoals u heeft kunnen zien, is er weer een afscheiding tussen ons grondgebied en het grondgebied van Oranjeflat. Voor de gevelrenovatie stond er een muurtje met een tochtige koepeloverkapping dat onder invloed van weer en wind dermate was versleten dat na een fikse storm de koepeloverkapping het begaf.

Ook de tuinmuur kende flink veel scheuren. Bovendien bleek deze muur in de weg te staan van de gevelrenovatie, en waren we zeer tevreden dat we met de Oranjeflatbewoners goede afspraken hebben kunnen maken over het benutten van hun grond om de bouwwerkzaamheden mogelijk te maken. Als een van de laatste projecten bij de afronding kwam dus het terugplaatsen van een afscheiding opnieuw aan de orde.

Aanvankelijk zetten Zeekant-GDW in op geen afscheiding. Dat bleek al gauw niet gewenst. Daarna is in een aantal sessies door beide besturen enkele opties verkend, waaruit deze variant ‘een spijlenhekwerk’ de voorkeur kreeg. Daarbij is meegenomen dat het technisch realiseerbaar (ivm fundering) en duurzaam moet zijn (extra gecoat).

De vormgeving past goed bij de overige afscheiding van de Oranjeflats, maar past ook bij de andere afscheidingen in de nabije omgeving. Aan deze gevonden oplossing betalen beide VvE’s aan mee. Hiermee is weer nog een openstaande actiepunt als gevolg van het gevenproject afgerond en hebben wij tevreden buren.

Uitgelicht

Nieuwe hal matten

We hebben gewacht tot na het gevelproject. De nieuwe matten zijn met zorg uitgezocht in beraad met onze gewaardeerde schoonmaker Gregoir en het design team.

 Ze zijn groter dan de oude matten (1200 x 1000 cm), ze hebben een veel beter absorptie vermogen en een meer passende kleur bij de ondergrond.

Ons eigen vrijwilligers team heeft ze opgehaald, op maat gesneden en voorzien van opdruk.

Op deze 18 matten hebben we een besparing van ruim 1000 euro voor de VvE gerealiseerd.

Uitgelicht

Vrijwilligerswerk

Onze VvE draait goed, soms met wat hulp van vrijwilligers. Zo maken we ons pand nog beter, leefbaarder en mooier. Die samenwerking en oog hebben voor elkaar, is goed voor de onderlinge contacten en het vergroten van het woongenot. Mensen leren elkaar op een andere manier kennen en . . .

Klik hier om het hele verhaal te lezen!

Vrijwilligers van het Energie Challenge team

Onze VvE heeft zelf belangrijke onderzoeksinstrumenten (#eerstziendangeloven).

Uitgelicht

Het Atrium Portaal

Weet u waar we allerlei voor onze VvE actuele, belangrijke en/of verplichte documenten en andere VvE gerelateerde informatie kunnen vinden?

Atrium heeft hiervoor een manier voor eigenaars en besturen beschikbaar gesteld in de vorm van een online portaal. Op die manier is het voor ons mogelijk om zonder veel moeite toegang te hebben tot deze actuele VvE informatie.

Je kan er nog niet alles in vinden, er wordt aan gewerkt . . .
Uitgelicht

NIEUWSBRIEF april 2021

Deurmatten

De Vve gaat de deurmatten vervangen met nieuwe droogloopmatten. Deze worden voorzien van  een kenmerk zodat diefstal niet interessant is. Vervanging stond al gepland, maar is in verband met de verbouwing uitgesteld.

Schoonmaak galerijen:

Voorjaarsschoonmaak galerijen wordt gepland op 17 april 10:00-16:00. We gaan dit uitvoeren met vrijwilligers, doet u mee? O ja , u wordt verzocht op deze zaterdag geen spullen op de galerij te hebben staan op die dag ( officieel mag hier niets staan)

Installatietest Energie challenge

De test gasloos en nieuw ventilatiesysteem vordert langzaam, maar gestaag. Alle mogelijkheden worden onderzocht. We hebben nu – op ware grootte –  een passend systeem gevonden voor in de woning. Daar bedoelen we mee dat alle apparatuur voor dit systeem in de afmetingen van de daarvoor bestemde kasten in ieders appartement past. Uit reacties bemerken wij dat leden denken dat deze test onze vve veel geld kost en ook de installatie zelf heel duur wordt. Wij lichten toe:

 1. Het is een test die meer inzicht moet geven in de mogelijkheden van de systemen binnen de ons beschikbare ruimte. Deze test wordt gesubsidieerd door de gemeente en vormgegeven door vrijwilligers. Wij kijken naar de (on)mogelijkheden, leren ervan en staan open voor nieuwe ontwikkelingen. De gemeente Den Haag heeft ons deze week toestemming gegeven om een jaar langer te onderzoeken (april 2022) vanwege de grote potentie.
 2. De uitkomsten van de test worden uitvoerig met u gedeeld. Ook worden dan de verschillende opties met u gedeeld. Er wordt niets gewijzigd zonder de toestemming van een ALV.  Onze VvE heeft vervanging van ventilatie en rookgaskanalen als eerst grote project op de planning staan. Ook als de VvE voor traditioneel gas gestookt kiest dan is de vervanging van de kanalen, aansluitingen nieuwe ventilatie een hele dure ingreep. Gelet op alle ontwikkelingen voortkomend uit klimaatakkoorden, en aangepaste wetten en regelgeving is de verwachting dat het traditioneel aardgas duurder wordt en ontmoedigd gaat worden. Het zou zomaar kunnen dat een nieuw gasloos systeem aan jaaruitgave goedkoper is dan een oplossing met gas. Dit wordt allemaal uitgezocht, ook nieuwe ontwikkelingen worden gevolgd.

Ventilatie is en blijft een lastig item, wij hebben een systeem gevonden dat oog heeft voor de  huidige problemen. Een vraag gestuurde slimme afvoer, automatisch op basis van vocht en co2, hiermee verlies je geen kostbare warmte uit de woning maar wordt er wel gezond geventileerd. In een van de andere energie challenge project (Ypenburg) blijkt dat daarmee een besparing bereikt kan worden van 50%. Maar vooral het comfort gaat omhoog. Het systeem integreren in onze woningen en complex is lastig maar met wat aanpassingen wel te doen.

Duco box focus met sensoren, wordt getest in onze testruimte onder begeleiding en hulp van de Duco specialist en installateur.

Lekkage test:

Samen met aannemer Verschoor wordt een test uitgevoerd voor de lekkage parkeerdekken. Eén van de doorvoeren is vernieuwd. Met een nieuwe techniek wordt een afdichting geprobeerd. Doel is te kijken of de meest ernstige lekkages, zoals die op auto’s daarmee te stoppen is. Hiervoor heeft de ALV in het kader van ‘kleine aanpak maatregelen’ al eerder besloten.

Nog in uitvoering met nieuwe binnenbuis en buitenmantel

Glas slaapkamer galerijen:

Er is een mooi alternatief op de markt voor het glas slaapkamers. Het is vacuümglas met extreem hoge isolatiewaarden. Voordelen: dun , licht, sterk , geluiddempend, kozijn of deur hoeft niet te worden aangepast. Nadelen hogere m2 prijs (300 euro/m2) en doorzichtbaren afstandshouders in het glas zijn een beetje zichtbaar. Om die reden is het het meest geschikt voor slaapkamers. https://vacuum.glass/

Advies schoonmaken grijze aluminium delen balkon hekwerk en raamdorpel

Om te voorkomen dat de grijze aluminium delen lelijk worden is het zaak om deze schoon te maken. Daarbij het volgende advies:

 • Neutrale schoonmaakmiddelen te gebruiken met max PH7
 • GEEN citroenzuur bevattende reinigmiddelen te gebruiken
 • GEEN schuursponsjes voor vlekken zoals b.v. vogelpoep te gebruiken.

Zeekantje vergunningsaanvraag:

De nieuwe eigenaar van het Zeekant heeft het plan om van het café maar liefst 5 logies / verblijven te maken. Het bestuur heeft hierop haar zienswijze inclusief een deskundigenrapport op deze vergunningsaanvraag bij de gemeente ingediend.  De basis hiervoor zijn onze reglementen, waar op een aantal onderdelen wordt afgeweken.

Gezamenlijk hekwerk met Oranjeflat

In goed overleg met de buren is een opdracht aan een hekwerk leverancier gegeven om een hek van 90 cm hoog te realiseren. Op deze plaats stond vroeger een tuinmuur die vaak ook met problemen gaf. Dit hekwerk wordt door beide verenigingen bekostigd.

Warmte verlies, hoe hou je de warmte in de woning.

Op vrijdag 12 februari 2021 vroor het buiten behoorlijk -10 graden. Een ideale situatie om de warmteverliezen van ons complex in beeld te brengen en te vergelijken met de situatie voor de gevelisolatie.

Kleur blauw op de gevel is weinig warmteverlies, warmte blijft beter in de woningen. Bij de rode kleur zie je een groot verlies aan warmte dit is zichtbaar bij het glas.

Van deze laatste opname hebben wij ook beelden van voor de renovatie/isolatie

De koudebruggen en het grote warmteverlies oude gevel is goed te zien. De nieuwe gevel isolatie werkt dus heel goed.

We kunnen ook goed zien waar er nog slecht isolerend glas aanwezig is in bepaalde woningen, eigenaren kunnen bij vervangen een gigantische winst boeken op hun energierekening.

Rood is slecht isolerend glas, dit kunnen we ook zien bij de woningen, hier zit nog enkel glas aan de galerijkant.

Voor een vergelijk met een niet geïsoleerd gebouw zijn op dezelfde datum ook opnames van de buuroranjeflat gemaakt. Wij helpen onze buren met het onderzoek naar duurzaamheid mogelijkheden in het energieproject van de Oranjeflat.

Aan de beelden is goed te zien dat onze problemen met de oude gevel ook daar nu aanwezig zijn, en het glas zelfs beter isoleert dan de gevel.

De koude bruggen balkons rood zijn goed zichtbaar.

Veel energieverlies aan de kopgevels (rood)

Uitgelicht

Energielabel verplicht !!!

Een woning moet op een transactiemoment (verkoop, particuliere verhuur of oplevermoment) voorzien zijn van een energielabel. De verkoper/verhuurder is labelplichtig.
Meestal is dit de eigenaar van de desbetreffende woning.
Het energielabel geeft aan of de woning veel of weinig energie verbruikt (de energieprestatie).

Zie ook:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energielabel

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels/bestaande-bouw/energielabel-woningen

Uitgelicht

Nieuwsbrief 31 juli 2020

Contact met Atrium
Indien u klachten heeft over het gebouw die de beheerder moet weten om het te kunnen oplossen, dan is er maar één adres waar u geholpen kunt worden: klachtmelding@atrium-vgm.nl

Medewerking
Helaas heeft nog niet iedereen heeft het formulier met de verbruiksgegevens van gas, elektra en water van de afgelopen 2 jaar terug gestuurd. Een dringend verzoek dit alsnog te doen (zie Oproep – 1 juli-2020).

Energie Challenge
Het kost veel hoofdbrekens om een geschikt en passend gasloos systeem op te zetten en te testen. Maar we komen elke keer een stap verder. Met 2 fabrikanten wordt nu verder gekeken. Het plan is om voor de winter periode de test te starten.

Gevel- en vloerisolatie: samenwerken met de buren
Een onderdeel dat nog niet geheel afgerond is, zijn de afspraken en beloftes die het bestuur met onze buren van de Oranjeflat hebben gemaakt. Zij hebben immers het gebruik van hun grond toegestaan bij de uitvoering voor ons gevelproject, waarvoor wij hen zeer erkentelijk zijn. In de na laatste ALV is in de tweede helft van de vergadering besproken welke tegenprestaties wij voor het gebruik van hun grond hebben afgesproken.  Deze bestaan uit 3 onderdelen:

 1. herstel grasmat, bijna weer op het oude niveau (deze week nog bewust geen glazenwasser op het gras toegelaten),
 2. een gezamenlijke bbq (uitstel najaar of later ivm corona) en
 3. informatie en ervaring delen over verduurzaming. Op verzoek van de Oranjeflat is hier deze week mee gestart.

De aannemer Vastbouw komt na de bouwvak nog een keer langs om een aantal schilderpuntjes te herstellen (garantie).

Gras oranjeflat
Een dringend verzoek van onze oranjeflat buren, betreedt niet het gras ook niet met de hond!

Meeuwen overlast
Op het dak aan de Zeekant zit een hele kolonie meeuwen, het dak en met name de randen is wit van de poep. Met vrijwilligers wordt het afval van de meeuwen, schelpen, botten etc. opgeruimd, maar het wordt steeds erger. Verbaas u dus niet over meeuwenpoep op de gevel en het glas. Naar een oplossing wordt gezocht. Heeft U goede suggesties …
info@zeekantgevers.nl

Waarom zijn er zoveel meeuwen? Helaas zijn wij zelf mede veroorzaker. Bewoners uit onze flat geven de meeuwen namelijk rijkelijk extra voedsel. Wij vragen u met klem dat niet te doen. Duizenden meeuwen zijn zo nu en dan te zien achter de kotters. Door de sleepmethode van de viskotters wordt de zeebodem omgewoeld, waardoor er achter de boten heel veel voedsel aanwezig is.

Energie besparen:
Mocht u interesse hebben in energiebesparende aanpassingen in uw woning, zoals ledverlichting, radiatorfolie, tochtstrip en/of een waterbesparende douchekop? Ga dan naar de website van de gemeente den haag ( Direct bespaaractie ). U kunt deze materialen en het aanbrengen ervan gratis verkrijgen.

Terrasmuur Zeekantje
Met onze vrijwilligers en overgebleven verf en materiaal is de muur van het Zeekantje hersteld en in dezelfde kleuren geverfd als de overige onderdelen van het gebouw. Hierbij heeft de VvE aan de verplichting voldaan om het casco van het gebouw ook op dit deel te onderhouden. Het Zeekantje heeft een nieuw glazen scheidingsscherm besteld. Hiermee wordt dit deel van ons gebouw weer up-to-date gemaakt.

Wie werkt er  in ons complex?
Op grond van ervaringen zijn er een aantal wijzigingen aangebracht aan de bedrijven die in ons complex aan het werk zijn. Met deze firma’s gaan wij zorgen voor een goed onderhoud en minder storingen.
– Beheer: Atrium
– Liften: Kone
– Dak: Texa Nicon
– Schoonmaker: Nelis Gregoir
– Glazenwasser: Van Roon
– Garagedeuren: Van Domburg
– Elektra en ventilatie: Hinfelaar
– Lekkages, calamiteiten bouwkundig: Verschoor groep

Heeft u zelf een lekkage en/of zoekt u een betrouwbare en goede aannemer voor een badkamer of keuken. De firma Verschoor uit Wateringen heeft in onze VvE ruimte snel en zeer mooi werk afgeleverd. Wij kunnen hen van harte aanbevelen.
https://www.verschoorgroep.com/

Verkeersinfarct gevolgen bewoners
Bij strandweer zoals op 31 juli waren de 2 toegangswegen geblokkeerd met strandgangers. Parkeren gaat niet en wegkomen ook niet, afspraken cancelen, pakket diensten leveren niets af. Toeterende toeristen, wildplassers en andere taferelen waren het gevolg.  De kern van het probleem is dat de huidige ingangen van de 3 parkeergelegenheden bij het Carlton Beach hotel aan het eind van de fuik zitten. Bij een grote toestroom gaat dit altijd mis, doseren helpt maar lost het niet op. Misschien zouden de felle tegenstanders van de zuidelijke ontsluiting ook eens eerlijk willen kijken naar de argumenten die ze hebben ingebracht, helaas gezien de bijgesleepte argumenten is dit waarschijnlijk ijdele hoop.

Aan de GDW zowel heen als terug file …
Parkeer terrein beneden bij de Oranjeflats helemaal vol en ook nog geparkeerd op een kruis.
Ook aan de Zeekant was er file om bij de garage te komen …
Uitgelicht

Oproep – 1 juli-2020

Wij vragen u om in het belang van uzelf en de andere bewoners het formulier met de verbruiksgegevens gas, elektra en water in te vullen en in te leveren.

Waarom is dit ook voor u echt belangrijk?

Vanuit de gemeente Den Haag is het traject – Den Haag van het gas af – concreet gestart!

Dit jaar met allerlei gesprekken, een raadsbesluit energieplan, het opstellen van wijkenergie plannen. Bij een eerste bespreking met beleidsambtenaren en de wethouder is een vertegenwoordiging van ons energieteam aanwezig geweest.
Volgend jaar het opstellen en vaststellen van een transitievisie warmte en opstellen wijkuitvoeringsplannen door de gemeente.
In 2020 wordt de Warmtewet 2.0 omgevingswet van kracht.

Concreet betekent dit voor voor ons gebouw en voor uw woning dat de gemeente Den Haag de komende 1,5 jaar gaat bekijken hoe ook wij op een andere wijze, dan zoals nu met aardgas, van warmte kan worden voorzien. Zoals het er nu uit ziet wil de gemeente dit voor 2030 ook realiseren voor heel Den Haag. De gemeente zal kiezen voor bewezen technieken, dus elektriciteit, geothermie, aquathermie en restwarmte (warmtenet < 70 graden).

Als we als VvE en bewoners niets doen dan zullen wij ons moeten aanpassen aan de keuze die de gemeente zal maken. Indien we echter zelf met een eigen duurzaam alternatief komen, hoeven wij niet te worden aangesloten op een nieuw warmtenet.

Dat kan een voordeel zijn, omdat wij dit en volgend jaar al gaan testen met een gasloos alternatief voor een aantal woningen. Eind volgend jaar zullen we als VvE dan op basis van de resultaten en ervaringen een besluit nemen. Dan hebben we eigenlijk 3 opties.

Optie A:
Nieuwe gasinstallaties voor elke bewoner, nieuwe centrale rookgasafvoer en nieuwe ventilatie.

Toelichting – Gezien de concrete plannen van de gemeente om uiterlijk 2030 van het gas af te gaan, is dit een tijdelijke maatregel die vervolgens automatisch betekent dat we dan alsnog in optie C terecht komen. Het is daarom een grote investering voor een relatief korte periode.

Optie B:
Een eigen gasloos alternatief op basis van een gezamenlijke installatie met nieuwe ventilatie.

Toelichting – Voor dit eigen gasloos alternatief, gaan we dit jaar en volgend jaar testen en ervaring op doen om te bepalen wat het beste is en wat hiervan de kosten zijn. Op basis van vele gesprekken met deskundigen gaan we de testen op 1 strang van 7 woningen uitvoeren. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van de aangepaste woning met vloerverwarming. De woningen in de test kunnen echter ook worden verwarmd met radiatoren. De bewoners die nog niet zijn benaderd en hebben ingestemd, zullen natuurlijk gevraagd worden mee te doen. Juist voor deze testen is het van belang over alle verbruiksgegevens te kunnen beschikken. Alleen dan kunnen we samen goede vergelijkingen en uiteindelijk keuzes maken.

Optie C:
Niets doen en ons gedwongen aanpassen aan de keuze van de gemeente op basis van een warmtenet.

Toelichting – Nog eens misschien 3, 5 of wellicht 10 jaar wachten betekent doorgaan met de oude systemen. Dat betekent ook geen enkele verbetering aan de gebrekkige ventilatie, onderdruk en problemen indien de huidige VR-ketel moet worden vervangen. Het heeft ook een nadelig invloed op de huidige gecombineerde rookgasafvoerkanalen. Gezien de ervaringen met de garageafvoerkanalen is dit echt een risico.

Gelukkig hebben we samen als VvE gekozen voor isolatie waarbij gasloos beter mogelijk is. Daarom valt er voor ons allen meer te kiezen, en wij zullen echt moeten kiezen. Ons eigen team steekt er vanwege de relevantie ook veel tijd en energie in. Straks vanuit een geweldige nieuwe VvE-ruimte. Het gaat door de corona-maatregelen allemaal wat langzamer dan gehoopt en gepland, maar wij zien een duurzaam perspectief in ons prachtige nieuwe gebouw.

Wij vragen u dan ook om in het belang van uzelf en de andere bewoners het formulier met de verbruiksgegevens gas, elektra en water voor zover nog niet gedaan in te vullen en in te leveren.

Mocht u het eerder gestuurde formulier niet meer hebben, hierbij een linkje naar een printbare versie ervan.

Uitgelicht

Parkeren voor bewoners!!!

Rond het Zwarte Pad is een parkeer terrein en een nieuwe garage. Er wordt echter nog steeds te veel op straat geparkeerd door toeristen.

Daarom het voorstel om het budget van € 30.000,- te besteden aan het volgende plan:
– Duidelijkere informatie in meerdere talen over het aansporen tot gebruik van de parkeergarages langs de toegangswegen naar Scheveningen
– Parkeren op het parkeerterrein bij de Oranje flats en de straten rondom het Zwarte Pad enkel mogelijk maken voor auto’s met parkeervergunning of actieve bezoekersvergunning. Het enkel toegankelijk maken van het parkeerterrein bij de Oranje flats kan ook worden gedaan door een slagboom te plaatsen met kenteken herkenning.

Lees er alles over en steun dit initiatief op:
https://noordelijkscheveningenbegroot.nl/plan/3040

Op deze manier wordt Scheveningen ook voor de bewoners weer een stuk aangenamer.

Overvol parkeerterrein zoals bv voor de Oranje flats aan de Gevers Deynootweg zijde
Uitgelicht

Nieuwsbrief april 2020

Vanwege Corona gaat het allemaal wat langzamer, maar we gaan door.

Gevelproject:
De laatste hand wordt gelegd aan de afronding van het grote gevelproject door de aannemer. Eventuele klachten over het project of opmerkingen kunnen vanaf nu alleen naar het gebruikelijke klachtenportaal van Atrium-Vastgoedmanagement.
Met de VvE Oranjeflat wordt constructief samengewerkt om het gras en aansluiting aan ons gebouw weer op orde te brengen.

Energie challenge project, gemeente en fonds1818 (met ontvangen budgetten)
Waar zijn we mee bezig:

 • 2 Testwoningen zijn tot nu toe geselecteerd en de nieuwe VvE ruimte wordt ook gebruikt als testruimte.
  • We testen vloerverwarming dat met 15 mm dik is gelegd door de firma Warp. Dit systeem kan in 1 dag gelegd worden op elke ondergrond. Hierboven kan eenvoudig laminaat of een andere afwerklaag op gelegd worden. We zijn de eigenaar Clemens van appartement 104H dankbaar voor zijn medewerking aan het project. Zie foto’s van het project hieronder.
  • Er is een opdracht verstrekt om warmteverlies berekeningen te realiseren in 6 type woningen met energieconcepten. Het gaat hier om Peter van Peetklimaatadvies.
  • Diverse besprekingen hebben plaatsgevonden met installateur Marcel van Installutions, diverse leveranciers.
  • In het energieteam zitten onze eigen leden Jos, Joska, Nel, Hans, Cindy, Edward en daarnaast Peter Drijver en Patrick Klein. 
  • Een aantal producten worden deze week besteld.
  • Een aantal leden hebben trainingen en besprekingen gevolgd  met de gemeente.
 • Inrichting VvE ruimte:
  • Bij de VvE ruimte komt een terras en een groenstrook.
   Er  ontbreken nog enkele materialen, die staan nog in bestelling
  • Er komt een externe kast met VvE ruimte
  • En we gaan bezig met de inrichting van de VvE ruimte
   • keuken
   • meubilair
   • warmtevoorziening

Op de planning om in uitvoering te worden genomen:

 • ventilatiesysteem parkeergarage (door externen)
  • wand en postvakken test (door interne team)
  • schoonmaken galerijen en platen (door interne team)
  • Glazenwasser van Roon gaat binnenkort weer beginnen, helaas nog niet aan de zuidzijde, dat ivm gras dat nog moet groeien. Binnen het gebruikelijke budget per jaar is er ook nog ruimte om de buitenkant van de glazenbalkons mee te nemen, frequentie en deze uitbreiding zal natuurlijk voorgelegd worden aan de ALV.

Vlaggenstok houders bevestigen?
Indien u overweegt vlaggenstok houders aan te brengen, weet dan dat die NIET op de nieuwe geïsoleerde gevel geplaatst mogen worden. Indien u hierover advies wilt, laat het ons weten.

Redactie:
Wilt u net als Maurice (zie ingezonden brief over strandtent Panama Beach) ook een bijdrage leveren aan onze VvE, dit zijn onze 3 hoofd criteria:
– Positieve bijdragen aan de VvE
– Bijdragen die leiden tot meer samenwerking
– Informatieve informatie ten dienste van individuele leden of de VvE

Uitgelicht

Het geplande feest uitgesteld …

Brief van een medebewoner/ eigenaar.

Beste medebewoners, buurtgenoten en vrienden van VvE Zeekant / Gevers Deynootweg.

Zoals u weet is het geplande feest om te vieren dat ons gezamenlijk appartementen complex er weer fantastisch bij staat helaas i.v.m. de Corona crisis uitgesteld, het is jammer maar een logisch en onvermijdelijk besluit. Belangrijker is dat iedereen gezond en goed door deze lastige periode heen komt.

We blijven positief en gaan ervan uit dat over niet al te lange tijd het leven weer een beetje normaliseert en we allemaal de draad weer een beetje kunnen gaan oppakken. Het leek ons wel leuk om jullie deelgenoot te maken in ons nieuwe avontuur dat Panama Beach heet, we hebben begin februari van dit jaar beachclub Peanuts overgenomen nadat we al geruime tijd zoekende waren naar een strandpaviljoen op Scheveningen of Kijkduin. Het strand is niet helemaal nieuw voor ons want 20 jaar terug zijn we Coast to Coast gestart aan de andere kant van de boulevard en na 6 mooie jaren zijn we verhuisd naar Zuid Europa en hebben daar ook weer een hele mooie tijd beleefd. Uiteindelijk weer teruggekomen hebben we nog 8 jaar de Ooievaer in het Stadhuis van Den Haag gehad en na een klein tussenstapje in Delft zijn we weer terug op het strand, zand blijft toch kriebelen zullen we maar zeggen.

Niet zonder slag of stoot helaas, in de winter een strandpaviljoen overnemen is niet het beste idee wat ik ooit gehad heb, je koopt feitelijk ongezien maar dat is het risico als je iets graag wilt en dat kan meevallen of tegenvallen, helaas viel het niet mee 😉

Zoals een aantal van jullie wellicht opgevallen is, we hebben een volledig ander paviljoen neergezet dan we van Peanuts gekocht hadden, het paviljoen bleek onprofessioneel gebouwd en hierdoor niet veilig, daarnaast vonden wij zo’n vierkante doos ook niet passen in een natuurgebied wat het strand toch is. We hebben een houten paviljoen op de kop getikt en volledig vertimmerd tot wat wij denken een sfeervol geheel.

Hierdoor duurde de bouw wel veel langer dan gepland maar alsof het zo moest zijn mochten we toch niet open en zijn we met minimale bezetting op ons gemak doorgegaan met het afwerken van het bedrijf, ook weer niet zoals gehoopt want helaas bleek ook de meeste apparatuur niet te functioneren. Ook dat is wel weer op te lossen en we gaan vrolijk verder, zonder wrijving geen glans is de uitdrukking geloof ik.

We hopen uiteraard eind april open te mogen maar eerlijk gezegd verwacht niemand dit, we kunnen niet anders dan net als iedereen afwachten en het beste ervan maken en hopen dat er misschien nog wat compensatie komt vanuit de regering.Tot dusverre vallen de seizoenbedrijven en starters buiten de boot en wij zijn beide, maar eerlijk gezegd kan ik mij niet voorstellen dat iedereen in de horeca geholpen gaat worden behalve onze groep ondernemers. Vooral voor degene die net fors geïnvesteerd hebben is het risico groot om in de problemen te komen.

Ik had heel graag een leuk en positief stukje willen schrijven ter introductie maar ik kan het niet mooier maken, we kunnen alleen maar hopen dat uiteindelijk alles goed komt en iedereen zo gauw mogelijk weer van het strandleven kan komen genieten, samen met ons. We staan in de startblokken met een leuk klein team, een mooie gevarieerde menukaart en een chef die weet wat verrassen en verwennen is.

En als het straks dan weer losbarst kunnen we nog wel wat extra handjes gebruiken voor de bediening dus voor alle zoons, dochters, neefjes, nichtjes en vrienden die zin hebben om hard te werken in de leukste omgeving die er is, ze zijn van harte welkom bij ons.

We hopen jullie allemaal te mogen ontmoeten op de uitgestelde, maar zeker niet afgestelde barbecue. Maar uiteraard zijn jullie natuurlijk op ieder moment welkom, ook nu we nog niet open zijn, kom rustig binnenlopen voor een praatje of een kopje koffie van het huis. Vanaf maandag gaan we ook proberen of Take out voor ons werkt. Alleen niet allemaal tegelijk en natuurlijk ook weer op de bekende 1,5 meter afstand.

Heel veel sterkte en goede gezondheid gewenst van Genien en Maurice en het team van Panama Beach (Patrick, Marc en Prescilla).

Je vindt ons ietwat links van ons gebouw (indien u met de rug naar het gebouw toestaat), precies als middelste van de 5 strandpaviljoens tussen de Pier en het Zwarte pad.

Panama Beach, Strand Noord 51.


Website: www.panamabeach.nl
Tel: 06 83566222

Uitgelicht

Nieuwbrief VvE Zeekant Gevers, 21 maart 2020

Afronding werkzaamheden gevelproject

De aannemer doet er alles aan om de laatste werkzaamheden op te leveren, alleen wegens de Corona situatie is personeelsinzet lastig en gaat het langzaam. Het bouwteam werkt samen met Vastbouw via inspectierapporten garantiezaken aan de nog openstaande zaken. Sommige zaken waaraan gewerkt wordt zijn voor u zichtbaar, andere niet.

Wij mogen ons gelukkig prijzen met de gekozen aannemer die door blijft werken en zaken oppakt. Indien u klachten heeft, geef ze dan svp door. We vragen u deze vragen respectvol te blijven stellen.  De kwaliteit van de gekozen oplossing blijft intussen ons uitgangspunt.

Afgelastingen

Wij verwachten dat alle geplande VvE activiteiten in april,  de ALV, opening en het feest niet door zullen gaan en verschoven moeten worden. U wordt op de hoogte gehouden.

Uitgelicht

2e februari nieuwsbrief (dd. 25 feb. 2020)

VvE ruimte, entree hallen, feest etc (dd. 25 februari 2020)

VvE ruimte, ombouw van bouwkeet naar VvE-ruimte Ons gebouw krijgt er een prima voorziening bij. De bouwkeet wordt omgebouwd naar een eigen VvE-ruimte met uitzicht op zee en met een terras. De bescheiden ruimte kan gebruikt worden als vergaderfaciliteit, werkruimte en heeft een keuken en een toilet. Met trots kunnen wij meedelen dat we voor de inrichting en aankleding een donaties hebben ontvangen, waaronder van het Fonds 1818.  Daarmee kunnen wij er een goede en functionele ruimte van maken.

Een van de doelen van de ruimte is om andere VvE’s te kunnen ontvangen om onze ervaringen en kennis te delen. De ruimte zal dan ook gebruikt worden voor diverse activiteiten van de VvE, zoals het monitoren van de experimenten, ontvangst ruimte voor aannemers en samenwerkingspartners, een verblijfsruimte voor schoonmaker en voor onze vrijwilligersteams (zoals voor het inspectie en actieteam, brandmeldingsteam, designteam, cvt overleg, energieteam). Er zijn ideeën om de ruimte beschikbaar te stellen als ontmoetingsruimte voor eigenaren van onze VvE voor gezamenlijke activiteiten.

Op dit moment zijn wij ideeën aan het verzamelen om de ruimte in te richten qua kleur, materialen etc. Ook hier geldt “voor hetzelfde geld kun je er ook iets moois van maken”. Heeft u ideeën of inspiratie om mee te denken met de inrichting? Heel graag. Wij denken nu aan zee en zandkleuren. Heeft u ervaring met het maken van een moodboard? Wij horen het graag (info@vvezeekantgevers.nl).

Entreehallen
Op basis van ontwerp en aanwijzingen van onze architect Peter Drijver (Scala architecten) en ons designteam wordt aan de Zeekant door onze vrijwilligers geëxperimenteerd met de aankleding van de entree ruimte.

Waarom nu nog alleen aan de Zeekant? Het plafond moest hier voor een groot deel verwijderd worden vanwege de nieuwe overkapping die buiten is aangelegd. Het plafond is nu iets hoger aangebracht. Daarbij wordt een strakke en passende verlichting aangebracht.

De postbussen worden nog met houten planken omkleed (gratis). Het idee is de postbussen op kleur te spuiten. Een aantal vrijwilligers heeft zich gemeld om deze werkzaamheden uit te voeren. Zaken die onze VvE geld kosten, zoals fotowanden of het vernieuwen van het plafond aan de Gevers-kant worden in april aan de ALV voorgelegd. Het entree halletje Zeekant wordt dus als voorbeeld gebruikt, ga eens kijken (ook in de avond) naar het resultaat.

En…wilt u met deze klus meehelpen? Meld u dan via….. (info@vvezeekantgevers.nl)

Feest
De feestcommissie is druk bezig met de voorbereidingen met het feest op 23 april a.s. Binnenkort ontvangt u de uitnodiging. Het feest markeert de afsluiting van de gevel en vloerwerkzaamheden.

Energie Challenge
Het energieteam is druk in de weer met alle mogelijkheden en het vinden van geschikte testwoningen. Energiebeurzen worden bezocht, fabrikanten geraadpleegd. Er is veel mogelijk van groot tot klein. Wij gaan hier binnenkort een info avond aan wijden. De gemeente is druk bezig de beschikking over het geld te regelen.

Afronding gevel en vloerisolatie project
De aannemer Vastbouw is aan het afronden. De laatste loodjes dus. Het weer werkt echter niet mee, dus graag nog even geduld.

Oproep bestellen afdekkappen poten balkons
Al eerder hebben wij de mogelijkheid aangegeven om de montagegaten af te dekken met een speciaal gemaakte afdekkap. Deze zijn zand, vuil en vocht werend en mooi om te zien. Met een 3d printer worden deze professioneel gemaakt, zonbestendig kunststof met een rubberen klemrand aan de binnenzijde. De kosten per kolom komen uit op 15 euro exclusief btw. Er zijn 4 eigenaren die al een bestelling geplaatst hebben. Wilt u ook mee doen, laat het ons weten. Het is geen verplichting en u kunt ook zonder, daarom is het niet meegenomen in het project.

Kunststof afdekkap gemaakt met een 3d printer.
Uitgelicht

1e februari nieuwsbrief d.d. 5 feb. 2020

Lekkages in badkamers

Afgelopen jaar zijn er bij meerdere bewoners lekkages geconstateerd in of in de nabijheid van badkamers. Dit uit zich in lekkages, vochtige plekken in de gipsbeton wandjes en schimmels. 

De grootste oorzaak is ondeskundige aanpak bij de aanleg van een nieuwe badkamer. Als u een nieuwe badkamer aan laat leggen let dan op het volgende:

 1. Aannemers kiezen voor de makkelijke weg, en niet altijd voor de beste. Bestaande afvoeren en leidingen worden niet vernieuwd en tegels worden over tegels geplakt. Problemen worden zo gecamoufleerd.
 2. Het afdichten van een badkamer gaat niet alleen met tegels en kitten, het gebruik van een kimband en sealer zijn noodzakelijk. Helaas wordt dit niet altijd gebruikt. 
 3. Ontluchting bij afvoeren, bij te kleine diameters afvoeren en geen ontluchting trekken sifons leeg, nare geurtjes verstoppingen zijn mogelijk.
 4. Flexibele kitten in de hoeknaden toepassen en geen harde voeg.
 5. Aarden van kranen, verwarming niet vergeten.
 6. De badkamer is ongevallen plaats nummer 1 in huis, gebruik stroeve vloertegels, test het met water.

Met deze tips voorkomt u problemen voor uzelf uw onderburen en de VvE. Lekkages door ondeskundige aanleg worden vaak niet gedekt door inboedel of opstalverzekeringen.

Bescherming water vanuit zee

Zoals u misschien al weet wonen wij hier buitendijks, zie ook:

www.overstroomik.nl

De 2 grote projecten aan zee, de parkeergarage en nu het nieuwe Hard Rock Café zorgen voor ons gebouw een betere bescherming tegen overstroming. De locatie van ons gebouw stond altijd al bekend als een zeer zwakke plek. Nu zijn de zwakste plekken de strandopgangen, hellingbanen in de duinen en de haven. Wij mogen dus heel blij zijn met deze neveneffecten van de parkeergarage en het nieuwe Hard Rock Café.

Liften

De werking van de liften is er, zoals u gemerkt heeft, slechter op geworden. De nieuwe firma  die ons nu 2 jaar hun diensten verleent en “goedkoper” is, kan die beloofde goede dienstverlening naar onze mening niet goed waarmaken. Het bestuur van de VVE gaat terug naar de oude firma. 

Intercom

Helaas is ons bestaande intercom systeem niet te repareren. Bij de volgende ALV moet een nieuw systeem gekozen worden.

Camera’s

Ons eigen interne klusteam heeft alle camera’s weer werkend gekregen. 

Energielabel bepaling

Indien u uw energielabel voor uw woning wilt laten bepalen, dan is de volgende informatie van belang: zie energielabel bepaling van 1 okt. 2020

Uitgelicht

Nieuwsbrief januari 2020: tips, her-opening nieuwe pand, feest, hard-rockcafé.

Wist u dat?

Door de  verduurzaming van ons gebouw het rendement op de investering gedaan in 2019 nu al geschat wordt op 100%: de investering van ca € 15.000  tot € 18.000 die ieder van ons per woning heeft gedaan, wordt nu al zichtbaar in de stijging van de waarde van uw woning. Duurzaam loont dus, ook economisch gezien. Het kan zelfs zo zijn dat vanwege de waardevermeerdering u op uw hypotheekrente een korting kunt krijgen bij uw lening verstrekker omdat het risico van de bank of verzekeraar minder groot is. Misschien de moeite waard van het plegen van een telefoontje naar uw hypotheekverstrekker?

“Nieuwsbrief januari 2020: tips, her-opening nieuwe pand, feest, hard-rockcafé.” verder lezen
Uitgelicht

Energie uit de wijk Challenge Gemeente Den Haag – vervolg!

Wij zijn een winnaar!!!

Met trots kunnen wij bekend maken dat onze VvE Zeekant Gevers Deynootweg één van de winnaars is van de Energie Challenge Den Haag met het project van Premie A naar Label A. Ons energieteam (Nel, Cindy, Rob, Edward, Joska en Hans) heeft met brede support en ondersteuning, volgens de jury, op alle Energie Challenge richtlijnen een uitstekend scorend initiatief ingebracht. Op 28 november volgt de definitieve toewijzing van de ondersteuning en middelen.

De uitgebreide pilot die wij voor ogen hebben gaat in de praktijk de alternatieven testen op een gasgestookte ketel, energieopwekking op het dak, een goede balans tussen individuele apparaten in huis en collectieve mogelijkheden van ons gebouw en energieopwekking. Een breed scala aan nieuwe betaalbare middelen gaan getest worden.  

Dit gaan wij voor onze eigen VvE uitvoeren, maar wij gaan ook de kennis delen met andere VvE’s die met dezelfde problemen kampen.

Energie uit de Wijk Challenge – www.denhaag.nl
De selectie voor de Energie uit Wijk Challenge 2020 is bekend.
Lees meer over de initiatieven en het vervolg.

Update nieuws VvE Zeekant/Gevers Deynootweg, april 2022

ALV

Na een coronaperiode van 2 jaar zonder een ALV, staat er op 16 mei a.s. eindelijk weer een algemene leden vergadering van onze VvE in de planning. Deze start om 19:00 uur en wordt gehouden in Carlton Beach. Aan de orde komt de financiële verantwoording over enkele jaren met daarbij een uitgebreide toelichting van de gerealiseerde projecten en nog op stapel staande projecten. We gaan uit van een druk bezochte  bijeenkomst.

Garagedeur en vrijwilligers

De garagedeur aan de Geverskant was aan de randen al flink aan het roesten en in zijn geheel aan het oxideren. Om dit snel te stoppen heeft de deur door ons vrijwilligersteam een behandeling gekregen. Met een aanwijzing van de architect heeft deze ook een beter passende kleur gekregen, namelijk licht grijs. De andere 2 deuren staan hiervoor ook nog op de planning.

Zie hier de behandelde deur met een beschermende nieuwe verflaag, die beter past bij ons gebouw.

Op verschillende plaatsen in en rondom ons gebouw pakken vrijwilligers kleinere onderhoudsprojecten op, zodat grote en hoge kostenposten voor onze VVE voorkomen worden. Doe je ook mee?

De handmatige sleuteltoegang buiten van de rechterdeur is defect, we zoeken naar een oplossing omdat de huidige en oude module niet meer leverbaar is.

Schoonmaker

Wegens gezondheidsklachten heeft onze Nelis zijn werkzaamheden voor onze VvE moeten beëindigen. Wij hebben er alles aangedaan om hem de tijd te geven om terug te laten keren, zoals zijn plan aanvankelijk was.

In Yaroslav uit de Oekraïne die met zijn gezin in ons gebouw verblijft, hebben wij een goede vervanger gevonden. Wij zijn blij met zijn inzet. Aan ons de taak een goed contract met hem te sluiten. Daar wordt aan gewerkt.

Terras Zeekant

Bij mooi weer is het een genot om op ons gezamenlijke VvE terras aan de Zeekant te zitten. Na 15:00u zit je mooi in de zon met uitzicht op zee, en het is daarmee een leuke ontmoetingsplaats met mede bewoners. Deze is beschikbaar voor iedere eigenaar. Dat geldt natuurlijk ook voor de VvE-ruimte, waaraan het terras grenst. We zoeken nog wel naar een vrijwilliger die een aantal gebruiksregels voor beide ruimte kan opstellen, opdat iedereen daar op een juiste manier gebruik van kan maken.

Ventilatie en verwarmingsproject

Elke dag wordt er gewerkt aan een uitwerking van de verandering aan onze warmte-, water- en ventilatiesystemen. Wij zijn een eind gevorderd met enkele mogelijkheden die voor veel appartementen kunnen passen in de huidige ‘ketelruimte’. Op de ALV van 16 mei a.s. wordt u geïnformeerd over de laatste stand van zaken.