Oproep – 1 juli-2020

Wij vragen u om in het belang van uzelf en de andere bewoners het formulier met de verbruiksgegevens gas, elektra en water in te vullen en in te leveren.

Waarom is dit ook voor u echt belangrijk?

Vanuit de gemeente Den Haag is het traject – Den Haag van het gas af – concreet gestart!

Dit jaar met allerlei gesprekken, een raadsbesluit energieplan, het opstellen van wijkenergie plannen. Bij een eerste bespreking met beleidsambtenaren en de wethouder is een vertegenwoordiging van ons energieteam aanwezig geweest.
Volgend jaar het opstellen en vaststellen van een transitievisie warmte en opstellen wijkuitvoeringsplannen door de gemeente.
In 2020 wordt de Warmtewet 2.0 omgevingswet van kracht.

Concreet betekent dit voor voor ons gebouw en voor uw woning dat de gemeente Den Haag de komende 1,5 jaar gaat bekijken hoe ook wij op een andere wijze, dan zoals nu met aardgas, van warmte kan worden voorzien. Zoals het er nu uit ziet wil de gemeente dit voor 2030 ook realiseren voor heel Den Haag. De gemeente zal kiezen voor bewezen technieken, dus elektriciteit, geothermie, aquathermie en restwarmte (warmtenet < 70 graden).

Als we als VvE en bewoners niets doen dan zullen wij ons moeten aanpassen aan de keuze die de gemeente zal maken. Indien we echter zelf met een eigen duurzaam alternatief komen, hoeven wij niet te worden aangesloten op een nieuw warmtenet.

Dat kan een voordeel zijn, omdat wij dit en volgend jaar al gaan testen met een gasloos alternatief voor een aantal woningen. Eind volgend jaar zullen we als VvE dan op basis van de resultaten en ervaringen een besluit nemen. Dan hebben we eigenlijk 3 opties.

Optie A:
Nieuwe gasinstallaties voor elke bewoner, nieuwe centrale rookgasafvoer en nieuwe ventilatie.

Toelichting – Gezien de concrete plannen van de gemeente om uiterlijk 2030 van het gas af te gaan, is dit een tijdelijke maatregel die vervolgens automatisch betekent dat we dan alsnog in optie C terecht komen. Het is daarom een grote investering voor een relatief korte periode.

Optie B:
Een eigen gasloos alternatief op basis van een gezamenlijke installatie met nieuwe ventilatie.

Toelichting – Voor dit eigen gasloos alternatief, gaan we dit jaar en volgend jaar testen en ervaring op doen om te bepalen wat het beste is en wat hiervan de kosten zijn. Op basis van vele gesprekken met deskundigen gaan we de testen op 1 strang van 7 woningen uitvoeren. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van de aangepaste woning met vloerverwarming. De woningen in de test kunnen echter ook worden verwarmd met radiatoren. De bewoners die nog niet zijn benaderd en hebben ingestemd, zullen natuurlijk gevraagd worden mee te doen. Juist voor deze testen is het van belang over alle verbruiksgegevens te kunnen beschikken. Alleen dan kunnen we samen goede vergelijkingen en uiteindelijk keuzes maken.

Optie C:
Niets doen en ons gedwongen aanpassen aan de keuze van de gemeente op basis van een warmtenet.

Toelichting – Nog eens misschien 3, 5 of wellicht 10 jaar wachten betekent doorgaan met de oude systemen. Dat betekent ook geen enkele verbetering aan de gebrekkige ventilatie, onderdruk en problemen indien de huidige VR-ketel moet worden vervangen. Het heeft ook een nadelig invloed op de huidige gecombineerde rookgasafvoerkanalen. Gezien de ervaringen met de garageafvoerkanalen is dit echt een risico.

Gelukkig hebben we samen als VvE gekozen voor isolatie waarbij gasloos beter mogelijk is. Daarom valt er voor ons allen meer te kiezen, en wij zullen echt moeten kiezen. Ons eigen team steekt er vanwege de relevantie ook veel tijd en energie in. Straks vanuit een geweldige nieuwe VvE-ruimte. Het gaat door de corona-maatregelen allemaal wat langzamer dan gehoopt en gepland, maar wij zien een duurzaam perspectief in ons prachtige nieuwe gebouw.

Wij vragen u dan ook om in het belang van uzelf en de andere bewoners het formulier met de verbruiksgegevens gas, elektra en water voor zover nog niet gedaan in te vullen en in te leveren.

Mocht u het eerder gestuurde formulier niet meer hebben, hierbij een linkje naar een printbare versie ervan.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.