Sleuteladres – Contact gegevens

Inventarisatie van sleuteladres(sen) en contactgegevens tbv de administratie in geval van calamiteiten.

Mocht u nog geen contact gegevens hebben gedeeld met Atrium, verzoeken wij u vriendelijk op onderstaande formulier het volgende aan te geven. Wie is bij uw afwezigheid aangewezen om toegang tot uw appartement te verschaffen en bevoegd om u waar te nemen, als dit noodzakelijk mocht zijn. 
(copy&paste in een email of even uitprinten en faxen of opsturen)

Ondergetekende ………………………………………………………………………………………

Adres appartement …………………………………………………………………………………..

Handtekening …………………………………………………………………………………………..

De volgende persoon (of personen) heeft (hebben) toegang tot het bovengenoemde appartement. Hij/zij kan, indien noodzakelijk, ondergetekende bevoegd waarnemen.

Naam ……………………………………………………………………………………………………. 

Adres ……………………………………………………………………………………………………. 

Postcode/woonplaats ……………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer …………………………………………………………………………………….

Hierbij ook het vriendelijke verzoek om uw contactgegevens bekend te maken, zoals:
Emailadres …………………………………………………………………………………………….

Telefoonnummer ……………………………………………………………………………………

Telefoonnummer Zakelijk …………………………………………………………………………

Mobiel nummer ……………………………………………………………………………………….