Wie heeft er zitting in het Energie Challenge team

  • Sebastiaan van den Akker
  • Nel Buis
  • Joska Gal
  • Jos van der Leij
  • Hans Nieuwstraten
  • Cindy Slaghuis
  • Edward Teunissen

Energy Challenge: nieuwe manieren van verwarmen en ventileren
Peetklimaatadvies heeft de noodzakelijke warmteverliesberekeningen gemaakt voor de verschillende  woningtypen. Deze berekeningen zijn gebaseerd op de nieuwe isolatiemaatregelen. Deze zijn noodzakelijk voor de capaciteit berekeningen van de nieuwe installaties. Er zijn – met 1,5 meter afstand houden en  de Corona-beperkingen – in de afgelopen periode diverse firma’s langsgekomen, zoals die van Duco, Inventum en Vaillant.

Het uitzoeken van de beste systemen is een complex, bijzonder proces. We hebben daarbij  goede begeleiding van Peter Drijver en een inventieve installateur Marcel van Oort (Installutions). Ook werken we hier samen met onze beheerder Atrium (die ook een sponsor is van het project). Het gaat het Energy Challenge-team om een passend gasloos alternatief te vinden. Het doel is volwaardige alternatieven te vinden en te testen. Voor ons Energy Challenge-team is de gasoplossing de nul variant.

De kennis die wij opbouwen heeft tot doel om varianten voor te bereiden die we uiteindelijk met ervaringen en metingen aan de leden voorleggen. Zoals eerder gezegd is het een uitdaging en moeten we alles uit de kast halen.

Wilt u ons helpen?
Naast de warmteverlies en capaciteitsberekeningen voor de woningen zijn de werkelijke gebruikscijfers ook belangrijk. Daarom vragen wij u om uw elektra (kWh) , gas (m3) en water (m3) van de periode 2018- 2019- tot nu door te geven aan ons team. Deze worden geanonimiseerd per woningtype. U kunt deze doorgeven aan Cindy Slaghuis. C.Slaghuis@online.nl of brievenbus 1274d.