Ventilatie

Informatie hoe nu verantwoord met het huidige, oude systeem om te gaan en informatie over de toekomst.

Ons huidige ventilatiesysteem is zo afgesteld dat het veilig is ivm het een systeem met een combinatie van afvoer van gecombineerde rookgas en ventilatielucht- afvoer systeem.  Om de veiligheid tegen rookgassen in de woning te garanderen is het systeem zo afgesteld dat er daarom veel meer lucht afgezogen wordt dan er voor verversing in de woning noodzakelijk is. Omdat u dit nu zeer onaangenaam vindt, zetten de meesten van u roosters en suskasten zoveel mogelijk dicht bij koude periodes. Het is anders niet warm te stoken. Allemaal heel herkenbaar.

Echter het helemaal dicht zetten van uw woning is echter niet goed want:

  • Er ontstaat een grote onderdruk. Het gevolg kan zijn, te weinig frisse lucht met mogelijk gezondheidsklachten, zoals hoofdpijn.
  • Bij een te grote onderdruk kan er ook lucht van de cv kast in uw woning stromen, dit kan tot gevaarlijke situaties leiden.
  • Bij slechte ventilatie komt de lucht uw huis toch binnen via elke naad en plaats waar u het dat niet wilt.

Wij adviseren u om zo veel mogelijk te ventileren.

Zoals in ALV afgesproken, wordt er een onderzoek gedaan. Met die informatie werkt ons denkteam hard om met passende oplossingen te komen. Het verwarmen en ventileren zijn niet los van elkaar te zien. De beschikbare ruimte en betaalbare technische mogelijkheden maken het lastig maar niet onmogelijk. Alle mogelijke oplossingen worden bekeken en gewogen.Wij gaan alle oplossingen en mogelijkheden na en houden rekening met de beschikbare ruimte en betaalbare technische mogelijkheden. Het isoleren van gebouw en woningen helpen helpt enorm in de mogelijkheden van verwarmen en ventileren.

Voor de woningen die een meterkast op de galerij hebben: Door de nieuwe isolatie gevel komt helemaal een eind aan de luchtstroom vanuit de spouw via de meterkast naar de gang. Dit had nooit zo mogen worden aangelegd bij de bouw in 1983.  Lucht kan dan eventueel nog wel aangezogen worden via de naden van de meter kast deur. Ook deze situatie nemen wij mee in het mv/cv project.

We willen u in de eerst volgende ALV (voorjaar) informeren over onze bevindingen en wordt er over dit thema een uitgebreide presentatie voorbereid. Nog even geduld.