Groot Gevelonderhoud 2019

Dit is een artist impression, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend

Ons forse appartementencomplex van begin jaren ’80 vertoont een fors aantal bouwgebreken.Een ingrijpende aanpak is nodig – ook om isolatiewaarde, wooncomfort en ventilatie te verbeteren.
In de huidige toestand is de verankering van het metselwerk losgeraakt van de achterliggende wanden. 
De doorgaande gevelbanden lozen hun spouwvocht op delagere kozijn lateien. Alleen een ingrijpend herstel kan hier soelaas bieden.

Metselwerk, isolatie en prefab betonbanden worden gesloopt en vervangen door een dik gevelisolatiesysteem afgewerkt met pleisterwerk en steen strips. LED stroken geven de hoofdtoegangen aan. Een nieuw compact en beschut afdak vervangt de inmiddels los gewaaide kunststof luifel bij de Zeekant entree (boulevard zijde).

Tezamen met een commissie van bewoners zijn kleur en materiaal voorstellen gemaakt waaruit een keuze is gemaakt. Het project is een pilot om met een grote VVE een grote inhaalslag te doen in wooncomfort en energieverbruik. Tegelijkertijd worden ingebakken bouwfouten structureel aangepakt.

Opdrachtgever:
Atrium vastgoed VVE beheer voor VVE Zeekant/Gevers Deynootweg

Ontwerp: SCALA Architecten – Peter Drijver

Construkteur: Bureau Broersma Ingenieurs en Bouwadvies

Begeleiding: Van Baardwijk Bouwprojectmanagement B.V.

Uitvoering: Vastbouw Vastgoedontwikkeling B.V.