CvT commissie van Toezicht

Waarvoor een CvT . . .

De CvT denkt mee en overlegt met beheerder over (onderhouds)kwesties de VvE aangaande, kent de afspraken binnen de VvE en ziet toe op nakoming van deze afspraken door de beheerder.
De CvT leden zijn er niet voor klachtenmeldingen e.d. u moet daarvoor contact opnemen met de Beheerder/Administrateur van VvE Zeekant – Gevers Deynootweg  – Atrium 
… 
Eindverantwoordelijk is de beheerder/administrateur. 

Wie heeft er zitting in de CvT

In de CvT hebben middels stemming de volgende personen zitting gekregen: 

  • Sebastiaan van den Akker
  • Joska Gal
  • Nel Buis
  • Roland Kortenhorst

Rooster van aftreden:

Jaar van aftreden
Jaar van toetreden1ste 
termijn
2e 
termijn
200820122016
200820122016
200920132017