Nieuwsbrief 31 juli 2020

Contact met Atrium
Indien u klachten heeft over het gebouw die de beheerder moet weten om het te kunnen oplossen, dan is er maar één adres waar u geholpen kunt worden: klachtmelding@atrium-vgm.nl

Medewerking
Helaas heeft nog niet iedereen heeft het formulier met de verbruiksgegevens van gas, elektra en water van de afgelopen 2 jaar terug gestuurd. Een dringend verzoek dit alsnog te doen (zie Oproep – 1 juli-2020).

Energie Challenge
Het kost veel hoofdbrekens om een geschikt en passend gasloos systeem op te zetten en te testen. Maar we komen elke keer een stap verder. Met 2 fabrikanten wordt nu verder gekeken. Het plan is om voor de winter periode de test te starten.

Gevel- en vloerisolatie: samenwerken met de buren
Een onderdeel dat nog niet geheel afgerond is, zijn de afspraken en beloftes die het bestuur met onze buren van de Oranjeflat hebben gemaakt. Zij hebben immers het gebruik van hun grond toegestaan bij de uitvoering voor ons gevelproject, waarvoor wij hen zeer erkentelijk zijn. In de na laatste ALV is in de tweede helft van de vergadering besproken welke tegenprestaties wij voor het gebruik van hun grond hebben afgesproken.  Deze bestaan uit 3 onderdelen:

 1. herstel grasmat, bijna weer op het oude niveau (deze week nog bewust geen glazenwasser op het gras toegelaten),
 2. een gezamenlijke bbq (uitstel najaar of later ivm corona) en
 3. informatie en ervaring delen over verduurzaming. Op verzoek van de Oranjeflat is hier deze week mee gestart.

De aannemer Vastbouw komt na de bouwvak nog een keer langs om een aantal schilderpuntjes te herstellen (garantie).

Gras oranjeflat
Een dringend verzoek van onze oranjeflat buren, betreedt niet het gras ook niet met de hond!

Meeuwen overlast
Op het dak aan de Zeekant zit een hele kolonie meeuwen, het dak en met name de randen is wit van de poep. Met vrijwilligers wordt het afval van de meeuwen, schelpen, botten etc. opgeruimd, maar het wordt steeds erger. Verbaas u dus niet over meeuwenpoep op de gevel en het glas. Naar een oplossing wordt gezocht. Heeft U goede suggesties …
info@zeekantgevers.nl

Waarom zijn er zoveel meeuwen? Helaas zijn wij zelf mede veroorzaker. Bewoners uit onze flat geven de meeuwen namelijk rijkelijk extra voedsel. Wij vragen u met klem dat niet te doen. Duizenden meeuwen zijn zo nu en dan te zien achter de kotters. Door de sleepmethode van de viskotters wordt de zeebodem omgewoeld, waardoor er achter de boten heel veel voedsel aanwezig is.

Energie besparen:
Mocht u interesse hebben in energiebesparende aanpassingen in uw woning, zoals ledverlichting, radiatorfolie, tochtstrip en/of een waterbesparende douchekop? Ga dan naar de website van de gemeente den haag ( Direct bespaaractie ). U kunt deze materialen en het aanbrengen ervan gratis verkrijgen.

Terrasmuur Zeekantje
Met onze vrijwilligers en overgebleven verf en materiaal is de muur van het Zeekantje hersteld en in dezelfde kleuren geverfd als de overige onderdelen van het gebouw. Hierbij heeft de VvE aan de verplichting voldaan om het casco van het gebouw ook op dit deel te onderhouden. Het Zeekantje heeft een nieuw glazen scheidingsscherm besteld. Hiermee wordt dit deel van ons gebouw weer up-to-date gemaakt.

Wie werkt er  in ons complex?
Op grond van ervaringen zijn er een aantal wijzigingen aangebracht aan de bedrijven die in ons complex aan het werk zijn. Met deze firma’s gaan wij zorgen voor een goed onderhoud en minder storingen.
– Beheer: Atrium
– Liften: Kone
– Dak: Texa Nicon
– Schoonmaker: Nelis Gregoir
– Glazenwasser: Van Roon
– Garagedeuren: Van Domburg
– Elektra en ventilatie: Hinfelaar
– Lekkages, calamiteiten bouwkundig: Verschoor groep

Heeft u zelf een lekkage en/of zoekt u een betrouwbare en goede aannemer voor een badkamer of keuken. De firma Verschoor uit Wateringen heeft in onze VvE ruimte snel en zeer mooi werk afgeleverd. Wij kunnen hen van harte aanbevelen.
https://www.verschoorgroep.com/

Verkeersinfarct gevolgen bewoners
Bij strandweer zoals op 31 juli waren de 2 toegangswegen geblokkeerd met strandgangers. Parkeren gaat niet en wegkomen ook niet, afspraken cancelen, pakket diensten leveren niets af. Toeterende toeristen, wildplassers en andere taferelen waren het gevolg.  De kern van het probleem is dat de huidige ingangen van de 3 parkeergelegenheden bij het Carlton Beach hotel aan het eind van de fuik zitten. Bij een grote toestroom gaat dit altijd mis, doseren helpt maar lost het niet op. Misschien zouden de felle tegenstanders van de zuidelijke ontsluiting ook eens eerlijk willen kijken naar de argumenten die ze hebben ingebracht, helaas gezien de bijgesleepte argumenten is dit waarschijnlijk ijdele hoop.

Aan de GDW zowel heen als terug file …
Parkeer terrein beneden bij de Oranjeflats helemaal vol en ook nog geparkeerd op een kruis.
Ook aan de Zeekant was er file om bij de garage te komen …

Oproep – 1 juli-2020

Wij vragen u om in het belang van uzelf en de andere bewoners het formulier met de verbruiksgegevens gas, elektra en water in te vullen en in te leveren.

Waarom is dit ook voor u echt belangrijk?

Vanuit de gemeente Den Haag is het traject – Den Haag van het gas af – concreet gestart!

Dit jaar met allerlei gesprekken, een raadsbesluit energieplan, het opstellen van wijkenergie plannen. Bij een eerste bespreking met beleidsambtenaren en de wethouder is een vertegenwoordiging van ons energieteam aanwezig geweest.
Volgend jaar het opstellen en vaststellen van een transitievisie warmte en opstellen wijkuitvoeringsplannen door de gemeente.
In 2020 wordt de Warmtewet 2.0 omgevingswet van kracht.

Concreet betekent dit voor voor ons gebouw en voor uw woning dat de gemeente Den Haag de komende 1,5 jaar gaat bekijken hoe ook wij op een andere wijze, dan zoals nu met aardgas, van warmte kan worden voorzien. Zoals het er nu uit ziet wil de gemeente dit voor 2030 ook realiseren voor heel Den Haag. De gemeente zal kiezen voor bewezen technieken, dus elektriciteit, geothermie, aquathermie en restwarmte (warmtenet < 70 graden).

Als we als VvE en bewoners niets doen dan zullen wij ons moeten aanpassen aan de keuze die de gemeente zal maken. Indien we echter zelf met een eigen duurzaam alternatief komen, hoeven wij niet te worden aangesloten op een nieuw warmtenet.

Dat kan een voordeel zijn, omdat wij dit en volgend jaar al gaan testen met een gasloos alternatief voor een aantal woningen. Eind volgend jaar zullen we als VvE dan op basis van de resultaten en ervaringen een besluit nemen. Dan hebben we eigenlijk 3 opties.

Optie A:
Nieuwe gasinstallaties voor elke bewoner, nieuwe centrale rookgasafvoer en nieuwe ventilatie.

Toelichting – Gezien de concrete plannen van de gemeente om uiterlijk 2030 van het gas af te gaan, is dit een tijdelijke maatregel die vervolgens automatisch betekent dat we dan alsnog in optie C terecht komen. Het is daarom een grote investering voor een relatief korte periode.

Optie B:
Een eigen gasloos alternatief op basis van een gezamenlijke installatie met nieuwe ventilatie.

Toelichting – Voor dit eigen gasloos alternatief, gaan we dit jaar en volgend jaar testen en ervaring op doen om te bepalen wat het beste is en wat hiervan de kosten zijn. Op basis van vele gesprekken met deskundigen gaan we de testen op 1 strang van 7 woningen uitvoeren. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van de aangepaste woning met vloerverwarming. De woningen in de test kunnen echter ook worden verwarmd met radiatoren. De bewoners die nog niet zijn benaderd en hebben ingestemd, zullen natuurlijk gevraagd worden mee te doen. Juist voor deze testen is het van belang over alle verbruiksgegevens te kunnen beschikken. Alleen dan kunnen we samen goede vergelijkingen en uiteindelijk keuzes maken.

Optie C:
Niets doen en ons gedwongen aanpassen aan de keuze van de gemeente op basis van een warmtenet.

Toelichting – Nog eens misschien 3, 5 of wellicht 10 jaar wachten betekent doorgaan met de oude systemen. Dat betekent ook geen enkele verbetering aan de gebrekkige ventilatie, onderdruk en problemen indien de huidige VR-ketel moet worden vervangen. Het heeft ook een nadelig invloed op de huidige gecombineerde rookgasafvoerkanalen. Gezien de ervaringen met de garageafvoerkanalen is dit echt een risico.

Gelukkig hebben we samen als VvE gekozen voor isolatie waarbij gasloos beter mogelijk is. Daarom valt er voor ons allen meer te kiezen, en wij zullen echt moeten kiezen. Ons eigen team steekt er vanwege de relevantie ook veel tijd en energie in. Straks vanuit een geweldige nieuwe VvE-ruimte. Het gaat door de corona-maatregelen allemaal wat langzamer dan gehoopt en gepland, maar wij zien een duurzaam perspectief in ons prachtige nieuwe gebouw.

Wij vragen u dan ook om in het belang van uzelf en de andere bewoners het formulier met de verbruiksgegevens gas, elektra en water voor zover nog niet gedaan in te vullen en in te leveren.

Mocht u het eerder gestuurde formulier niet meer hebben, hierbij een linkje naar een printbare versie ervan.

Parkeren voor bewoners!!!

Rond het Zwarte Pad is een parkeer terrein en een nieuwe garage. Er wordt echter nog steeds te veel op straat geparkeerd door toeristen.

Daarom het voorstel om het budget van € 30.000,- te besteden aan het volgende plan:
– Duidelijkere informatie in meerdere talen over het aansporen tot gebruik van de parkeergarages langs de toegangswegen naar Scheveningen
– Parkeren op het parkeerterrein bij de Oranje flats en de straten rondom het Zwarte Pad enkel mogelijk maken voor auto’s met parkeervergunning of actieve bezoekersvergunning. Het enkel toegankelijk maken van het parkeerterrein bij de Oranje flats kan ook worden gedaan door een slagboom te plaatsen met kenteken herkenning.

Lees er alles over en steun dit initiatief op:
https://noordelijkscheveningenbegroot.nl/plan/3040

Op deze manier wordt Scheveningen ook voor de bewoners weer een stuk aangenamer.

Overvol parkeerterrein zoals bv voor de Oranje flats aan de Gevers Deynootweg zijde

Nieuwsbrief april 2020

Vanwege Corona gaat het allemaal wat langzamer, maar we gaan door.

Gevelproject:
De laatste hand wordt gelegd aan de afronding van het grote gevelproject door de aannemer. Eventuele klachten over het project of opmerkingen kunnen vanaf nu alleen naar het gebruikelijke klachtenportaal van Atrium-Vastgoedmanagement.
Met de VvE Oranjeflat wordt constructief samengewerkt om het gras en aansluiting aan ons gebouw weer op orde te brengen.

Energie challenge project, gemeente en fonds1818 (met ontvangen budgetten)
Waar zijn we mee bezig:

 • 2 Testwoningen zijn tot nu toe geselecteerd en de nieuwe VvE ruimte wordt ook gebruikt als testruimte.
  • We testen vloerverwarming dat met 15 mm dik is gelegd door de firma Warp. Dit systeem kan in 1 dag gelegd worden op elke ondergrond. Hierboven kan eenvoudig laminaat of een andere afwerklaag op gelegd worden. We zijn de eigenaar Clemens van appartement 104H dankbaar voor zijn medewerking aan het project. Zie foto’s van het project hieronder.
  • Er is een opdracht verstrekt om warmteverlies berekeningen te realiseren in 6 type woningen met energieconcepten. Het gaat hier om Peter van Peetklimaatadvies.
  • Diverse besprekingen hebben plaatsgevonden met installateur Marcel van Installutions, diverse leveranciers.
  • In het energieteam zitten onze eigen leden Jos, Joska, Nel, Hans, Cindy, Edward en daarnaast Peter Drijver en Patrick Klein. 
  • Een aantal producten worden deze week besteld.
  • Een aantal leden hebben trainingen en besprekingen gevolgd  met de gemeente.
 • Inrichting VvE ruimte:
  • Bij de VvE ruimte komt een terras en een groenstrook.
   Er  ontbreken nog enkele materialen, die staan nog in bestelling
  • Er komt een externe kast met VvE ruimte
  • En we gaan bezig met de inrichting van de VvE ruimte
   • keuken
   • meubilair
   • warmtevoorziening

Op de planning om in uitvoering te worden genomen:

 • ventilatiesysteem parkeergarage (door externen)
  • wand en postvakken test (door interne team)
  • schoonmaken galerijen en platen (door interne team)
  • Glazenwasser van Roon gaat binnenkort weer beginnen, helaas nog niet aan de zuidzijde, dat ivm gras dat nog moet groeien. Binnen het gebruikelijke budget per jaar is er ook nog ruimte om de buitenkant van de glazenbalkons mee te nemen, frequentie en deze uitbreiding zal natuurlijk voorgelegd worden aan de ALV.

Vlaggenstok houders bevestigen?
Indien u overweegt vlaggenstok houders aan te brengen, weet dan dat die NIET op de nieuwe geïsoleerde gevel geplaatst mogen worden. Indien u hierover advies wilt, laat het ons weten.

Redactie:
Wilt u net als Maurice (zie ingezonden brief over strandtent Panama Beach) ook een bijdrage leveren aan onze VvE, dit zijn onze 3 hoofd criteria:
– Positieve bijdragen aan de VvE
– Bijdragen die leiden tot meer samenwerking
– Informatieve informatie ten dienste van individuele leden of de VvE

Het geplande feest uitgesteld …

Brief van een medebewoner/ eigenaar.

Beste medebewoners, buurtgenoten en vrienden van VvE Zeekant / Gevers Deynootweg.

Zoals u weet is het geplande feest om te vieren dat ons gezamenlijk appartementen complex er weer fantastisch bij staat helaas i.v.m. de Corona crisis uitgesteld, het is jammer maar een logisch en onvermijdelijk besluit. Belangrijker is dat iedereen gezond en goed door deze lastige periode heen komt.

We blijven positief en gaan ervan uit dat over niet al te lange tijd het leven weer een beetje normaliseert en we allemaal de draad weer een beetje kunnen gaan oppakken. Het leek ons wel leuk om jullie deelgenoot te maken in ons nieuwe avontuur dat Panama Beach heet, we hebben begin februari van dit jaar beachclub Peanuts overgenomen nadat we al geruime tijd zoekende waren naar een strandpaviljoen op Scheveningen of Kijkduin. Het strand is niet helemaal nieuw voor ons want 20 jaar terug zijn we Coast to Coast gestart aan de andere kant van de boulevard en na 6 mooie jaren zijn we verhuisd naar Zuid Europa en hebben daar ook weer een hele mooie tijd beleefd. Uiteindelijk weer teruggekomen hebben we nog 8 jaar de Ooievaer in het Stadhuis van Den Haag gehad en na een klein tussenstapje in Delft zijn we weer terug op het strand, zand blijft toch kriebelen zullen we maar zeggen.

Niet zonder slag of stoot helaas, in de winter een strandpaviljoen overnemen is niet het beste idee wat ik ooit gehad heb, je koopt feitelijk ongezien maar dat is het risico als je iets graag wilt en dat kan meevallen of tegenvallen, helaas viel het niet mee 😉

Zoals een aantal van jullie wellicht opgevallen is, we hebben een volledig ander paviljoen neergezet dan we van Peanuts gekocht hadden, het paviljoen bleek onprofessioneel gebouwd en hierdoor niet veilig, daarnaast vonden wij zo’n vierkante doos ook niet passen in een natuurgebied wat het strand toch is. We hebben een houten paviljoen op de kop getikt en volledig vertimmerd tot wat wij denken een sfeervol geheel.

Hierdoor duurde de bouw wel veel langer dan gepland maar alsof het zo moest zijn mochten we toch niet open en zijn we met minimale bezetting op ons gemak doorgegaan met het afwerken van het bedrijf, ook weer niet zoals gehoopt want helaas bleek ook de meeste apparatuur niet te functioneren. Ook dat is wel weer op te lossen en we gaan vrolijk verder, zonder wrijving geen glans is de uitdrukking geloof ik.

We hopen uiteraard eind april open te mogen maar eerlijk gezegd verwacht niemand dit, we kunnen niet anders dan net als iedereen afwachten en het beste ervan maken en hopen dat er misschien nog wat compensatie komt vanuit de regering.Tot dusverre vallen de seizoenbedrijven en starters buiten de boot en wij zijn beide, maar eerlijk gezegd kan ik mij niet voorstellen dat iedereen in de horeca geholpen gaat worden behalve onze groep ondernemers. Vooral voor degene die net fors geïnvesteerd hebben is het risico groot om in de problemen te komen.

Ik had heel graag een leuk en positief stukje willen schrijven ter introductie maar ik kan het niet mooier maken, we kunnen alleen maar hopen dat uiteindelijk alles goed komt en iedereen zo gauw mogelijk weer van het strandleven kan komen genieten, samen met ons. We staan in de startblokken met een leuk klein team, een mooie gevarieerde menukaart en een chef die weet wat verrassen en verwennen is.

En als het straks dan weer losbarst kunnen we nog wel wat extra handjes gebruiken voor de bediening dus voor alle zoons, dochters, neefjes, nichtjes en vrienden die zin hebben om hard te werken in de leukste omgeving die er is, ze zijn van harte welkom bij ons.

We hopen jullie allemaal te mogen ontmoeten op de uitgestelde, maar zeker niet afgestelde barbecue. Maar uiteraard zijn jullie natuurlijk op ieder moment welkom, ook nu we nog niet open zijn, kom rustig binnenlopen voor een praatje of een kopje koffie van het huis. Vanaf maandag gaan we ook proberen of Take out voor ons werkt. Alleen niet allemaal tegelijk en natuurlijk ook weer op de bekende 1,5 meter afstand.

Heel veel sterkte en goede gezondheid gewenst van Genien en Maurice en het team van Panama Beach (Patrick, Marc en Prescilla).

Je vindt ons ietwat links van ons gebouw (indien u met de rug naar het gebouw toestaat), precies als middelste van de 5 strandpaviljoens tussen de Pier en het Zwarte pad.

Panama Beach, Strand Noord 51.


Website: www.panamabeach.nl
Tel: 06 83566222

Nieuwbrief VvE Zeekant Gevers, 21 maart 2020

Afronding werkzaamheden gevelproject

De aannemer doet er alles aan om de laatste werkzaamheden op te leveren, alleen wegens de Corona situatie is personeelsinzet lastig en gaat het langzaam. Het bouwteam werkt samen met Vastbouw via inspectierapporten garantiezaken aan de nog openstaande zaken. Sommige zaken waaraan gewerkt wordt zijn voor u zichtbaar, andere niet.

Wij mogen ons gelukkig prijzen met de gekozen aannemer die door blijft werken en zaken oppakt. Indien u klachten heeft, geef ze dan svp door. We vragen u deze vragen respectvol te blijven stellen.  De kwaliteit van de gekozen oplossing blijft intussen ons uitgangspunt.

Afgelastingen

Wij verwachten dat alle geplande VvE activiteiten in april,  de ALV, opening en het feest niet door zullen gaan en verschoven moeten worden. U wordt op de hoogte gehouden.