Energielabel verplicht !!!

Een woning moet op een transactiemoment (verkoop, particuliere verhuur of oplevermoment) voorzien zijn van een energielabel. De verkoper/verhuurder is labelplichtig.
Meestal is dit de eigenaar van de desbetreffende woning.
Het energielabel geeft aan of de woning veel of weinig energie verbruikt (de energieprestatie).

Zie ook:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energielabel

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels/bestaande-bouw/energielabel-woningen

Nieuwsbrief 31 juli 2020

Contact met Atrium
Indien u klachten heeft over het gebouw die de beheerder moet weten om het te kunnen oplossen, dan is er maar één adres waar u geholpen kunt worden: klachtmelding@atrium-vgm.nl

Medewerking
Helaas heeft nog niet iedereen heeft het formulier met de verbruiksgegevens van gas, elektra en water van de afgelopen 2 jaar terug gestuurd. Een dringend verzoek dit alsnog te doen (zie Oproep – 1 juli-2020).

Energie Challenge
Het kost veel hoofdbrekens om een geschikt en passend gasloos systeem op te zetten en te testen. Maar we komen elke keer een stap verder. Met 2 fabrikanten wordt nu verder gekeken. Het plan is om voor de winter periode de test te starten.

Gevel- en vloerisolatie: samenwerken met de buren
Een onderdeel dat nog niet geheel afgerond is, zijn de afspraken en beloftes die het bestuur met onze buren van de Oranjeflat hebben gemaakt. Zij hebben immers het gebruik van hun grond toegestaan bij de uitvoering voor ons gevelproject, waarvoor wij hen zeer erkentelijk zijn. In de na laatste ALV is in de tweede helft van de vergadering besproken welke tegenprestaties wij voor het gebruik van hun grond hebben afgesproken.  Deze bestaan uit 3 onderdelen:

  1. herstel grasmat, bijna weer op het oude niveau (deze week nog bewust geen glazenwasser op het gras toegelaten),
  2. een gezamenlijke bbq (uitstel najaar of later ivm corona) en
  3. informatie en ervaring delen over verduurzaming. Op verzoek van de Oranjeflat is hier deze week mee gestart.

De aannemer Vastbouw komt na de bouwvak nog een keer langs om een aantal schilderpuntjes te herstellen (garantie).

Gras oranjeflat
Een dringend verzoek van onze oranjeflat buren, betreedt niet het gras ook niet met de hond!

Meeuwen overlast
Op het dak aan de Zeekant zit een hele kolonie meeuwen, het dak en met name de randen is wit van de poep. Met vrijwilligers wordt het afval van de meeuwen, schelpen, botten etc. opgeruimd, maar het wordt steeds erger. Verbaas u dus niet over meeuwenpoep op de gevel en het glas. Naar een oplossing wordt gezocht. Heeft U goede suggesties …
info@zeekantgevers.nl

Waarom zijn er zoveel meeuwen? Helaas zijn wij zelf mede veroorzaker. Bewoners uit onze flat geven de meeuwen namelijk rijkelijk extra voedsel. Wij vragen u met klem dat niet te doen. Duizenden meeuwen zijn zo nu en dan te zien achter de kotters. Door de sleepmethode van de viskotters wordt de zeebodem omgewoeld, waardoor er achter de boten heel veel voedsel aanwezig is.

Energie besparen:
Mocht u interesse hebben in energiebesparende aanpassingen in uw woning, zoals ledverlichting, radiatorfolie, tochtstrip en/of een waterbesparende douchekop? Ga dan naar de website van de gemeente den haag ( Direct bespaaractie ). U kunt deze materialen en het aanbrengen ervan gratis verkrijgen.

Terrasmuur Zeekantje
Met onze vrijwilligers en overgebleven verf en materiaal is de muur van het Zeekantje hersteld en in dezelfde kleuren geverfd als de overige onderdelen van het gebouw. Hierbij heeft de VvE aan de verplichting voldaan om het casco van het gebouw ook op dit deel te onderhouden. Het Zeekantje heeft een nieuw glazen scheidingsscherm besteld. Hiermee wordt dit deel van ons gebouw weer up-to-date gemaakt.

Wie werkt er  in ons complex?
Op grond van ervaringen zijn er een aantal wijzigingen aangebracht aan de bedrijven die in ons complex aan het werk zijn. Met deze firma’s gaan wij zorgen voor een goed onderhoud en minder storingen.
– Beheer: Atrium
– Liften: Kone
– Dak: Texa Nicon
– Schoonmaker: Nelis Gregoir
– Glazenwasser: Van Roon
– Garagedeuren: Van Domburg
– Elektra en ventilatie: Hinfelaar
– Lekkages, calamiteiten bouwkundig: Verschoor groep

Heeft u zelf een lekkage en/of zoekt u een betrouwbare en goede aannemer voor een badkamer of keuken. De firma Verschoor uit Wateringen heeft in onze VvE ruimte snel en zeer mooi werk afgeleverd. Wij kunnen hen van harte aanbevelen.
https://www.verschoorgroep.com/

Verkeersinfarct gevolgen bewoners
Bij strandweer zoals op 31 juli waren de 2 toegangswegen geblokkeerd met strandgangers. Parkeren gaat niet en wegkomen ook niet, afspraken cancelen, pakket diensten leveren niets af. Toeterende toeristen, wildplassers en andere taferelen waren het gevolg.  De kern van het probleem is dat de huidige ingangen van de 3 parkeergelegenheden bij het Carlton Beach hotel aan het eind van de fuik zitten. Bij een grote toestroom gaat dit altijd mis, doseren helpt maar lost het niet op. Misschien zouden de felle tegenstanders van de zuidelijke ontsluiting ook eens eerlijk willen kijken naar de argumenten die ze hebben ingebracht, helaas gezien de bijgesleepte argumenten is dit waarschijnlijk ijdele hoop.

Aan de GDW zowel heen als terug file …
Parkeer terrein beneden bij de Oranjeflats helemaal vol en ook nog geparkeerd op een kruis.
Ook aan de Zeekant was er file om bij de garage te komen …

Oproep – 1 juli-2020

Wij vragen u om in het belang van uzelf en de andere bewoners het formulier met de verbruiksgegevens gas, elektra en water in te vullen en in te leveren.

Waarom is dit ook voor u echt belangrijk?

Vanuit de gemeente Den Haag is het traject – Den Haag van het gas af – concreet gestart!

Dit jaar met allerlei gesprekken, een raadsbesluit energieplan, het opstellen van wijkenergie plannen. Bij een eerste bespreking met beleidsambtenaren en de wethouder is een vertegenwoordiging van ons energieteam aanwezig geweest.
Volgend jaar het opstellen en vaststellen van een transitievisie warmte en opstellen wijkuitvoeringsplannen door de gemeente.
In 2020 wordt de Warmtewet 2.0 omgevingswet van kracht.

Concreet betekent dit voor voor ons gebouw en voor uw woning dat de gemeente Den Haag de komende 1,5 jaar gaat bekijken hoe ook wij op een andere wijze, dan zoals nu met aardgas, van warmte kan worden voorzien. Zoals het er nu uit ziet wil de gemeente dit voor 2030 ook realiseren voor heel Den Haag. De gemeente zal kiezen voor bewezen technieken, dus elektriciteit, geothermie, aquathermie en restwarmte (warmtenet < 70 graden).

Als we als VvE en bewoners niets doen dan zullen wij ons moeten aanpassen aan de keuze die de gemeente zal maken. Indien we echter zelf met een eigen duurzaam alternatief komen, hoeven wij niet te worden aangesloten op een nieuw warmtenet.

Dat kan een voordeel zijn, omdat wij dit en volgend jaar al gaan testen met een gasloos alternatief voor een aantal woningen. Eind volgend jaar zullen we als VvE dan op basis van de resultaten en ervaringen een besluit nemen. Dan hebben we eigenlijk 3 opties.

Optie A:
Nieuwe gasinstallaties voor elke bewoner, nieuwe centrale rookgasafvoer en nieuwe ventilatie.

Toelichting – Gezien de concrete plannen van de gemeente om uiterlijk 2030 van het gas af te gaan, is dit een tijdelijke maatregel die vervolgens automatisch betekent dat we dan alsnog in optie C terecht komen. Het is daarom een grote investering voor een relatief korte periode.

Optie B:
Een eigen gasloos alternatief op basis van een gezamenlijke installatie met nieuwe ventilatie.

Toelichting – Voor dit eigen gasloos alternatief, gaan we dit jaar en volgend jaar testen en ervaring op doen om te bepalen wat het beste is en wat hiervan de kosten zijn. Op basis van vele gesprekken met deskundigen gaan we de testen op 1 strang van 7 woningen uitvoeren. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van de aangepaste woning met vloerverwarming. De woningen in de test kunnen echter ook worden verwarmd met radiatoren. De bewoners die nog niet zijn benaderd en hebben ingestemd, zullen natuurlijk gevraagd worden mee te doen. Juist voor deze testen is het van belang over alle verbruiksgegevens te kunnen beschikken. Alleen dan kunnen we samen goede vergelijkingen en uiteindelijk keuzes maken.

Optie C:
Niets doen en ons gedwongen aanpassen aan de keuze van de gemeente op basis van een warmtenet.

Toelichting – Nog eens misschien 3, 5 of wellicht 10 jaar wachten betekent doorgaan met de oude systemen. Dat betekent ook geen enkele verbetering aan de gebrekkige ventilatie, onderdruk en problemen indien de huidige VR-ketel moet worden vervangen. Het heeft ook een nadelig invloed op de huidige gecombineerde rookgasafvoerkanalen. Gezien de ervaringen met de garageafvoerkanalen is dit echt een risico.

Gelukkig hebben we samen als VvE gekozen voor isolatie waarbij gasloos beter mogelijk is. Daarom valt er voor ons allen meer te kiezen, en wij zullen echt moeten kiezen. Ons eigen team steekt er vanwege de relevantie ook veel tijd en energie in. Straks vanuit een geweldige nieuwe VvE-ruimte. Het gaat door de corona-maatregelen allemaal wat langzamer dan gehoopt en gepland, maar wij zien een duurzaam perspectief in ons prachtige nieuwe gebouw.

Wij vragen u dan ook om in het belang van uzelf en de andere bewoners het formulier met de verbruiksgegevens gas, elektra en water voor zover nog niet gedaan in te vullen en in te leveren.

Mocht u het eerder gestuurde formulier niet meer hebben, hierbij een linkje naar een printbare versie ervan.

Parkeren voor bewoners!!!

Rond het Zwarte Pad is een parkeer terrein en een nieuwe garage. Er wordt echter nog steeds te veel op straat geparkeerd door toeristen.

Daarom het voorstel om het budget van € 30.000,- te besteden aan het volgende plan:
– Duidelijkere informatie in meerdere talen over het aansporen tot gebruik van de parkeergarages langs de toegangswegen naar Scheveningen
– Parkeren op het parkeerterrein bij de Oranje flats en de straten rondom het Zwarte Pad enkel mogelijk maken voor auto’s met parkeervergunning of actieve bezoekersvergunning. Het enkel toegankelijk maken van het parkeerterrein bij de Oranje flats kan ook worden gedaan door een slagboom te plaatsen met kenteken herkenning.

Lees er alles over en steun dit initiatief op:
https://noordelijkscheveningenbegroot.nl/plan/3040

Op deze manier wordt Scheveningen ook voor de bewoners weer een stuk aangenamer.

Overvol parkeerterrein zoals bv voor de Oranje flats aan de Gevers Deynootweg zijde