Nieuwsbrief december 2020

Café Zeekantje in de verkoop
Update 4/1: De bedrijfsruimte Zeekant 104R heeft per 31-12-2020 een nieuwe eigenaar. Het huidige snooker café het Zeekantje sluit per 1 februari 2021 voorgoed zijn deuren.

Update proefproject ventilatie en CV
Vanaf nu kunt u de proefopstelling zien waarin wordt getoond hoe nieuwe mogelijkheden voor  verwarming, warm water en ventilatie kan passen in de ons beschikbare ruimte. De  ruimte heeft exact de maten van de huidige cv-kast en de kanalenkoker in de woningen. Bij het nagaan van andere vormen van warmte- en watervoorzieningen is het daarom noodzakelijk deze na te bouwen in een proefkast voordat we ze echt gaan testen. Ook is deze proefkast bedoeld om nieuwe mogelijkheden te kunnen tonen zodat we aan bewoners toekomstig mogelijke situaties kunnen uitleggen.  De proefopstelling bevindt zich tegenover de nieuwe VvE-ruimte bij de garagedeur aan de Zeekant.

De meest wenselijke opstelling wordt gerealiseerd door het energieteam en de installateur Installutions samen met de firma Vaillant, Peetklimaatadvies en Duco.  Ook Peter Drijver, de gemeente Den Haag, de Provincie Zuid-Holland en onze beheerder Atrium zijn hierbij betrokken.

Alles wordt “uit de kast gehaald” / “in de kast gestopt” met als doel om een veilig, comfortabel, betaalbaar aardgasloos systeem te bedenken voor de nabije toekomst. Dit duurzame alternatief wordt verder uitgewerkt, voor de firma Vaillant is deze proef een Europese primeur. We zijn er nog lang niet, alles is nog een test, een concept een challenge.

Begin van de test opstelling met warmtepomp en apparatuur, geschikt voor een volledig aardgas loze warmte en warm water in de woningen. Het concept is een tweeledige warmtecascade met een extreem hoog rendement waarbij de eerste trap, een collectief deel op het dak komt.