Informatie renovatie VvE Zeekant-Gevers Deynootweg, juni 2020

Info en monitoringsruimte
Op 3 juni starten we met de transformatie om van de bouwkeet naar een prettige VvE-ruimte en multifunctionele ruimte. Aannemer Verschoor heeft aangeboden de nieuwe keuken gratis te plaatsen in het kader van onze duurzaamheidsprojecten. Ons vrijwilligersteam heeft de bestaande internet aansluiting (camera’s) doorgetrokken tot deze ruimte.

Vrijwilligers
Het vrijwilligersteam voert diverse eenvoudige werkzaamheden uit. Op de rol staat o.a. een voorjaarsschoonmaak van de galerijen en galerijvloeren. Om verstoppingen van de afvoeren te voorkomen wordt het zand dat in tientallen jaren is opgehoopt onder de ballasttegels op het dak verwijderd.

Energy Challenge: nieuwe manieren van verwarmen en ventileren
Peetklimaatadvies heeft de noodzakelijke warmteverliesberekeningen gemaakt voor de verschillende  woningtypen. Deze berekeningen zijn gebaseerd op de nieuwe isolatiemaatregelen. Deze zijn noodzakelijk voor de capaciteit berekeningen van de nieuwe installaties. Er zijn – met 1,5 meter afstand houden en  de Corona-beperkingen – in de afgelopen periode diverse firma’s langsgekomen, zoals die van Duco, Inventum en Vaillant.

Het uitzoeken van de beste systemen is een complex, bijzonder proces. We hebben daarbij  goede begeleiding van Peter Drijver en een inventieve installateur Marcel van Oort (Installutions). Ook werken we hier samen met onze beheerder Atrium (die ook een sponsor is van het project). Het gaat de Energy Challenge-groep om een passend gasloos alternatief te vinden. Het doel is volwaardige alternatieven te vinden en te testen. Voor onze Energy Challenge-groep is de gasoplossing de nul variant.

De kennis die wij opbouwen heeft tot doel om varianten voor te bereiden die we uiteindelijk met ervaringen en metingen aan de leden voorleggen. Zoals eerder gezegd is het een uitdaging en moeten we alles uit de kast halen.

Wilt u ons helpen?
Naast de warmteverlies en capaciteitsberekeningen voor de woningen zijn de werkelijke gebruikscijfers ook belangrijk. Daarom vragen wij u om uw elektra (kWh) , gas (m3) en water (m3) van de periode 2018- 2019- tot nu door te geven aan ons team. Deze worden geanonimiseerd per woningtype. U kunt deze doorgeven aan Cindy Slaghuis. C.Slaghuis@online.nl of brievenbus 1274d.

Verantwoordingsrapportage
Voor de afronding van het  vloer en gevelisolatieproject wordt gewerkt aan een verantwoordingsrapportage. Het is de bedoeling deze eind juni aan de leden te sturen.