Nieuwsbrief september 2021: Over de Energie Challenge

Isolatie loont!

Het is u vast opgevallen dat de energieprijzen fors stijgen. Wij gaan dat allemaal merken. Het is ook daarom een goede beslissing geweest om het groot gevel onderhoud te combineren met het isoleren van onze gevel. We zien een gemiddelde reductie van het gasverbruik van 30%. Dat inzicht is gebaseerd op de aangeleverde meterstanden van 20 woningen. We kunnen daarom concluderen dat door de hogere stijgende energiekosten we de tijdelijk hogere servicekosten sneller terug verdienen. En we zijn met een geïsoleerde gevel klaar om verantwoord de volgende stappen te zetten in de energietransitie.

De Energie Challenge

Zoals u weet is een werkgroep Energie Challenge actief bestaande uit leden van onze VvE om met subsidie van de gemeente een aantal zaken uit te zoeken.

  1. Het gaat om het verbeteren van de verouderde en mogelijk onveilige mechanische ventilatie en we willen het comfort vergroten en het energiegebruik verlagen.
  2. Daarnaast gaan wij de lucht aan- en afvoer kanalen aanpakken die momenteel uitsluitend geschikt zijn voor VR cv-ketels.
  3. Ten slotte gaat het om warmwatervoorziening.

Belangrijk is dat deze installaties in de bestaande kanalen en in bestaande ruimte een plek kunnen krijgen. Het meest voor de hand liggend zou zijn om deze geschikt te maken voor HR cv-ketels. Echter met het oog op de toekomst liggen meer duurzame oplossingen meer dan voor de hand. Oplossingen dienen echter ook aan te sluiten aan dezelfde eerder genoemde technische en ruimtelijke beperkingen van ons appartementencomplex.

In de afgelopen tijd was de zoektocht erop gericht om in de markt bedrijven te vinden die voor ons gebouw geschikte, passende en betaalbare oplossingen te bieden.

Bovendien ging het er om in ons gebouw een strang (boven elkaar liggende woningen van BG naar het hoogste niveau) die de uitgekozen proefopstelling gaan uitproberen. Ook daar heeft de werkgroep veel tijd en energie besteed. Met uiteindelijk een goed resultaat.

Hoe is de situatie op dit moment?

Ons verwarmingssysteem met individuele VR ketels (uw eigendom) en het centrale ventilatiesysteem loopt op zijn laatste benen. Voor nieuwe VR ketels wordt door installateurs momenteel al de hoofdprijs gevraagd (2500-3000 euro) en service bieden op te oude ketels wordt al geweigerd.

Ons systeem is dringend aan vervanging toe. Al enkele jaren geleden hebben wij immers al besloten tot vervanging van de ventilatiesysteem. Er komen bij Atrium veelvuldig klachten binnen over ons huidig ventilatiesysteem.

In elk scenario moet u rekening houden met vervanging van uw huidige VR ketel, en kosten maken (richtbedrag 2500 – 3000 euro). De VvE heeft gespaard voor een ingrijpende vervanging. Deze staat op de onze MJOP – “Meer Jaren Onderhouds Programma”. De vraag is dan, voor welke systeem gaan we kiezen? Globaal zijn er 2 keuzes:

  1. een duur ingrijpend nieuw gas systeem of
  2. een duur ingrijpend aardgasvrij systeem.

Beide oplossingen zijn relatief duur. Dit komt omdat ons huidig systeem een volledig geïntegreerde ventilatie en rookgasafvoersysteem omvat. En deze zijn geplaatst in een kleine ruimte.

Dit aanpassen betekent in beide gevallen breekwerk. Er komen aanpassingen in de kast in het appartement, maar ook op het dak.

Gas oplossingen zijn in het licht van de energietransitie tijdelijk, ook daarom is ons energieteam nu al 2 jaar intensief bezig met het verkennen van alle mogelijkheden. Windturbines, pellet kachel systemen, warmte onttrekking uit de bodem, zee, diverse technische oplossingen warmtepompen, elektrische systemen, waterstof enz. Alles is de revue gepasseerd. Er is met veel fabrikanten overleg gevoerd. Het blijkt een intensieve uitdaging.

Welke mogelijkheden zijn er?

Het ideale alternatief moet niet alleen haalbaar zijn, maar ook betaalbaar. Bovendien moet het passen in de per appartement beschikbare kleine ruimte. Daarbij moet het comfort bieden, en veilig en betrouwbaar zijn. En tenslotte zoeken we – met het oog op het beleid van de gemeente – naar een goed alternatief voor aardgas. De gemeente Den Haag wil in 2030 aardgas vrij zijn.

Veel externe experts zijn erbij gehaald (Universiteit Delft, specialistische bureaus) en met veel fabrikanten (Nibe, Duco, Itho, Remeha, Inventum, Vaillant) is er gesproken. Het goede nieuws is dat wij erin geslaagd zijn een systeem te vinden dat geschikt is voor ons appartementencomplex met zijn beperkte ruimte. Het systeem is in principe gelijk aan wat er standaard in nieuwbouwwoningen al gebruikt wordt (beproefd dus). Het voor ons appartementswoning geschikte systeem kent wel enkele aanpassingen.

Ruimte genoeg?

Met de beste installaties hebben wij hebben een proefopstelling gemaakt met exact de afmetingen zoals in onze woningen beschikbaar zijn. Deze vindt u tegenover de VvE ruimte (zie foto).

Een eureka moment: een passend systeem in de kast ( een deel van de beschikbare ruimte ziet u niet in uw woning maar zit achter een wand, daar lopen nu nog grote kanalen in).

Het systeem is een 2-traps warmtepompsysteem. Deels is het een lucht-watersysteem dat op het dak staan. Deels is het water-warmtepomp in onze cv-kast. Beiden zijn van de firma Vaillant. Het werkt met radiatoren (bestaande of nieuwe), maar ook met vloerverwarming.

Uitzoeken: werkt het?

Allereerst zijn er met de installaties warmtewinst – en verliesberekeningen opgesteld. Dit is gedaan door de firma Vaillant zelf. En vervolgens zijn de berekeningen door een extern Duits ingenieursbureau nagerekend. Die gaven voldoende vertrouwen voor een akkoord voor een test in een aantal woningen. Het akkoord om dit systeem te testen in onze pilot is gegeven door directeur van de firma Vaillant zelf. Vaillant ziet onze pilot als een belangrijke praktijkervaring met het oog op zijn Europese markt.

Fase 1 wordt gedaan in 1 van de 14 aanwezige kolommen in ons complex. Een kolom zijn de woningen die recht boven elkaar liggen, van begane grond tot en met de bovenste verdieping. De bewoners/eigenaren van die bewuste kolom zijn gevraagd of zij mee wilden doen. Hoewel daar wel enige tijd mee heen is gegaan, en de potentiële deelnemers kritisch zijn en zich goed wilden informeren, is er een kolom bereid gevonden van 9 bewoners aan de Gevers Deynootweg. Dit vormde toch wel een uitdaging: er zijn 14 individuele gesprekken gevoerd met bewoners/eigenaars over het pilotplan. Met eindelijk die goede resultaat. Overigens doen de deelnemers dit niet voor niks; zij kunnen rekenen op een korting op het systeem en ………

Wie doen mee?

Er zijn bij de pilot veel partijen betrokken. Het gaat hier om: Hinfelaar elektra , Vastbouw aannemer, Scala-architecten, Broersma constructief, Installutions installateur, Vaillant , Duco, Warp vloerverwarming, Peetklimaat advies, beheerder Atrium, gemeente Den Haag, Provincie Zuid Holland en ons eigen energieteam.

Subsidiemogelijkheden

We zijn met de gemeente Den Haag bezig om subsidie zeker te stellen voor deze ommekeer. De vooruitzichten zijn veelbelovend en moeten de kosten per appartement verminderen.

Noodzaak tot het maken van een goede keuze

Om die reden zullen we eerst u mondeling informeren van alle ervaringen die we hebben opgedaan, wat we hebben geconstateerd met wie de werkgroep heeft gesproken en waar we op uit komen. We zullen de leden ook informeren welke opties er zijn, welke biedingen er zijn. We zullen van de verschillende opties een zo waarheidsgetrouwe kostenberekening maken.

Hiervoor zullen we de komende ALV benutten.

ALV op 25 oktober

Op 25 oktober is er eindelijk een algemene ledenvergadering die met name in het teken staat van het bespreken van jaarcijfers, het advies van de kascommissie en de begroting. Ook willen wij een toelichting geven op de stand van zaken betreffende de Energie challenge. De stukken worden door Atrium voorbereid.

ALV op 1 november

Een week na 25 oktober willen wij graag weer in gesprek met u. Dit keer staan het in het teken van de wijzigingen in ons verwarming en ventilatiesysteem. De uitvoerende partijen zullen hun aanpak toelichten. Bovendien geven wij een inzicht in de financiële kant van de veranderingen.

Multifunctionele VvE ruimte

  • We hebben een nieuwe multifunctionele VvE ruimte inclusief buiten terras. Inmiddels is die in gebruik genomen. Het is goed om te weten dat alle spullen door middel van sponsoring, subsidies, fondsen, giften en slimme inzet project geld zijn gerealiseerd. Het kostte onze VvE dus in totaal 0,0 euro. En dat komt niet uit de lucht vallen. Er zitten heel veel vrije uren in van vrijwilligers. Bijzonder toch 😊?

Zeekantje

De nieuwe eigenaar van Zeekant 104R (voorheen café restaurant Zeekantje) heeft een vergunning gekregen van de gemeente Den Haag voor het ombouwen van restaurant naar 5 logies (korte termijn verhuur). De VvE gaat over aanpassingen als die zouden plaatsvinden of inbreuk doen op onze reglementen, gesprekken lopen en zullen in de komende ALV behandeld worden.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.