Koudebruggen, bouwfouten en verborgen gebreken

Bij het verwijderen van het stenen buitenblad van de gevel worden verwachte en onverwachte bouwfouten zichtbaar. Op onverwachte extra werkzaamheden zit niemand te wachten, maar gelukkig wordt het nu zichtbaar en kunnen wij dit relatief goedkoop herstellen. Niet herstellen zou vroeg of laat tot peperdure reparaties leiden. Hieronder een beschrijving van die onverwachte bouwfouten:

  • We kwamen betonnen draagbalken tegen bij balkons aan de zuidkant die niet verankerd waren. Deze balken, die constructief noodzakelijk zijn, maken deel uit van de betonnen balkons. Zij steunden tot nu toe alleen op de halfsteens buitenmuur. Op geen enkele wijze zijn deze zware betonnen balken gekoppeld aan de plafonds of betonnen kolommen of wanden. Dit is een ernstige bouwfout van 35 jaar geleden. Dit feit hebben wij niet kunnen voorzien. Noodmaatregelen worden in dit soort zaken direct getroffen en de constructeur wordt ingeschakeld.
  • Indien we gekozen hadden voor het repareren van de buitengevel door dilataties aan te brengen had dit niet gekund. Nu worden deze betonnen balken met zware stalen hoekprofielen verankerd aan de betonnen wanden en kolommen.
Scheef weggezakte betonnen bovenbalk, geen verankering aanwezig
  • Bijzondere aandacht besteden wij aan koudebruggen. In ons gebouw zijn dit de betonnen delen die in contact staan met de koude buitenlucht en die zonder onderbreking doorlopen in de woning. Op deze plaatsen komt de kou door straling de woning binnen. Dit is niet wat wij willen. De kou moet zoveel mogelijk buiten blijven. Op dit soort plaatsen ligt bovendien schimmelvorming op de loer. Vanaf tekening is niet altijd op te maken waar deze koudebruggen zich bevinden. Ook niet of bij de bouw veranderingen zijn aangebracht waardoor er meer koudebruggen zijn. Deze situaties worden nu zichtbaar. Er zijn op diverse plaatsen langs wanden en vloeren nieuwe koudebruggen ontdekt. Bij een groot aantal was hier rekening mee gehouden. Bij een aantal nieuwe wordt samen met de architect en aannemer een passende oplossing bedacht.
  • De grotere 7 stuks hoekappartementen aan de Zeekant hebben een aparte bijzondere balkon bovenlaag en een doorgestorte vloer. Daar is sprake van een grote koudebrug. Bij het verwijderen van de balkon bovenlaag komen meerdere lagen verschillende dak-afdekbitumen en zandcement-stabilisatie boven water. Het is in deze tussenlagen helemaal nat met schimmel, het aanwezige hout is doorgerot. Met de aannemer en architect is een goede oplossing bedacht zodat ook deze bewoners straks weer kunnen genieten op een gezond balkon, geïsoleerd en waterdicht.
  • De zuidgevel heeft veel meer te verduren gehad dan gedacht. Aan de kozijnen, isolatie en spouwankers is te zien dat regenwater en condens veel schade heeft aangebracht. Vrijwel elk kozijn moest aan de binnenzijde spouw gerepareerd of aangepast worden. Hetgeen is gebeurd door het vervangen van houten delen, houtrot reparaties, aansluitingen met glaslatten en aanbrengen extra hoekankers. Het natte milieu heeft ook bij het aanwezige staal tot ernstige corrosie geleid.
  • De zware dikwandige stalen koker 80×160 mm met een lengte 2,5 meter tussen 2 etages op de gevel 7e verdieping is bij balkon volledig doorgeroest en heeft zijn draagkracht verloren. Dit werd zichtbaar na het verwijderen van de gevelstenen.