Inspecties en toezicht

Inspecties en toezicht (medio april)

Inspecties en toezicht houden op het werk van de aannemer is noodzakelijk. Wij ervaren nu dagelijks waartoe een gebrekkig of afwezig toezicht – nu zo’n 35 jaar geleden – leidt. Wekelijks wordt het werk van de aannemer beoordeeld en hierover worden inspectierapporten opgesteld, daarnaast wordt meerdere keren per week het werk geïnspecteerd vanuit het bouwteam. Aanwijzingen van inspecties worden opgevolgd. Er wordt goed samengewerkt vanuit ieders verantwoordelijkheid.

Daarnaast zijn er externe inspecties op het isolatiepakket en het schilderwerk. Het isolatiesysteem dat wij hebben gekozen, staat kwalitatief aan de top van wat er te koop is. Er wordt een uitgebreide garantie gegeven op het systeem. Om die garantie waar te maken wordt door een onafhankelijke instantie verschillende inspecties verricht, waar de aannemer zich aan moet houden om de verplichte certificering te behalen. De voorinspecties, onverwachte inspecties en eindinspecties worden verricht door SKG-IKOB. De voorinspectie is in de tweede week van april verricht. Dit was een zeer uitgebreide check aan de hand van een waslijst van eisen en aanbevelingen aangaande de ondergrond, aansluitingen, details, verwerkingen, brandstroken, aanbrengen en afwerkingen. De inspecteur heeft een uitgebreide rapportage gemaakt. Wij mogen blij zijn met het gekozen State of the Art isolatie systeem van STO ISONED en met het zeer geroutineerde team van Vastbouw dat hier mee aan de slag is.

Het project is goed van start gegaan, met inspecties en toezicht zullen wij er tot het eind van het project op toezien dat dit ook tot het eind aan toe gebeurt.

Alleen al op woensdag 24 april zijn er inspectieteam van 1) Unidek, 2) Sto Isoned en van 3) SKG geweest en hun inspectie gehouden,

Bewust bouwen (medio april)

Vastbouw heeft de organisatie bewuste bouwers ingeschakeld, http://www.bewustebouwers.nl/

Deze week is bewust bouwen langs geweest, voor interviews en het geven van aanwijzingen en tips. De bouwplaats wordt beoordeeld.