Nieuwsbrief 14 november 2019

Eerste bevindingen

Isolatie

De vloer en gevelisolatie van het gebouw is bijna gereed. Veel bewoners geven aan dat het goed te merken is met de temperatuur in de woning. Is daarmee uw woning optimaal geïsoleerd? In de basis wel, maar er zijn verbeteringen mogelijk. Velen van u hebben gebruik gemaakt om verbeterd isolatie glas of triple glas toe te passen. Het bestaande isolatie glas van 35 jaar geleden aan de voorzijde of in enkele gevallen het enkel glas aan de galerijkant heeft een veel slechtere isolatiewaarde dan de nieuwe types glas. Het verbeteren van uw glas op termijn heeft met de goede basisisolatie die nu gerealiseerd wordt altijd zin. Dat kan altijd individueel op elk tijdstip of met als er weer onderhoud gepleegd gaat worden aan het gebouw, bij schilderbeurten of schoonmaakwerkzaamheden.

Tip: Schilderwerk binnenzijde van de kozijnen, het beste is om een afsluitend verftype te gebruiken. Deze zorgt voor een betere isolatie/vochtregulering in de kozijnen.

Ventilatie

Ons verouderde ventilatiesysteem zuigt nu relatief veel warme lucht weg uit de woning, vrijwel elke bewoner probeert hier individueel iets aan te doen. Ons reglement schrijft voor wat allemaal mag en niet mag op dit gebied. Het advies is: zorg voor voldoende ventilatie in de woning. Aan te raden hulpmiddelen voor een niet te vochtige woning: hygrometer en een koolmonoxide meter voor de veiligheid. Bij het plaatsen van de nieuwe ventilatieroosters zijn er een aantal verkeerde types geplaatst, deze worden hersteld.

MV CV

De voorbereidingen voor een collectief beter ventilatie en verwarmingssysteem zijn in gang gezet. Er is al de nodigde info hierover gegeven tijdens de laatste info bijeenkomst en meer info hierover bij de komende ALV.

Klachten werkzaamheden

Heeft u klachten over de werkzaamheden van de aannemer, dan horen wij dit graag. Deze worden voor zover nog niet besproken met de aannemer doorgenomen.

VvE ruimte

De VvE ruimte komt in januari ter beschikking van de VvE leden. Deze zal gebruikt worden voor CvT vergaderingen, infobijeenkomsten, pilotprojecten, inspectie en actie werkzaamheden, vrijwilligerswerk VvE, aannemers ontvangsten, maar kan ook voor andere VvE gerelateerde zaken gebruikt worden. Als u ideeën heeft dan horen wij dit graag. Het grote project heeft voor veel meer samenwerking en contact geleid tussen bewoners. Als de VvE ruimte hier nog meer invulling aan kan geven dan zou dat voor het woongenot van ons allen goed zijn.

Meerwerk en wat levert het op

Er is het nodige meerwerk uitgevoerd tijdens het gevelproject. Daar waren hele goede redenen voor en die zullen ook uitgelegd worden ook vanwege de gemaakte kosten. Toch ook goed om te melden wat het daarnaast oplevert voor de VvE:

  • Betere isolatie (koudebruggen, dikker waar het logisch is)
  • Duurzamere materialen, minder onderhoud. (minder staal, meer aluminium, dichtingskitten)
  • Minder tegenvallers en reparatie op termijn (constructieve problemen aangepakt)
  • Oplossing voor hardnekkige lekkages (lekkage trapportaal zeekant, lekkage woning onder dak 6e verdieping, lekkage bergingen, hok schoonmaker, reductie parkeerdek lekkages)
  • Lagere kosten toekomstige projecten, door integrale benadering voorbereidingen op ventilatie (parkeerdekken) en hwa riolering deels vervangen
  • Meer kansen en mogelijkheden voor toekomstige projecten, VvE ruimte, MV CV
  • Betere samenwerking, meer vrijwilligers, meer ideeën
  • Mooier ogend gebouw, door optische verfijning
  • Goede samenwerking en relaties van betrokken partijen, aannemer, gemeente, provincie, architect en beheerder