Oorzaken continue lekkage trapportaal Zeekant nu zichtbaar

De plassen met water onderaan het trapportaal Zeekant wordt veroorzaakt door slechte gevelaansluitingen van het glaskozijn. Naden en kieren zijn zichtbaar en zijn niet of slecht dichtgezet. Er is bij de plaatsing ( ongeveer 15 jaar geleden) geen waterdichte kering aangebracht.

Gaten zijn bij het plaatsen van het kozijn dichtgezet met een frommel plastic folie (foto links) en naden zijn niet gekit (foto rechts).

Oorzaken continue lekkage trapportaal Zeekant zichtbaar
Gevelinspecties – 27 maart 2019
Gevelnieuws – 26 maart 2019
Nieuw ontdekking aannemer test gevel