Nieuwsbrief VVE Zeekant-Gevers Deynootweg

Zeekant: zuidwesthoek en financiële consequenties

Op 6 mei jl is er opnieuw een informatiebijeenkomst voor alle eigenaren gehouden. Raymond Camman van Vastbouw bv lichtte de aanwezigen in over wat de bouwer en opzichters zoal zijn tegengekomen bij het slopen van de gevel op de zuidwesthoek aan de Zeekant. Onder invloed van een vermoedelijk te makkelijk opererende aannemer van destijds, en weeromstandigheden met effecten die aan de kustzijde juist niet mals zijn, zijn er gebreken en schades aan de balkons en gevel naar voren gekomen die nu om een vrij fundamentele ingreep vragen. Door lekkages is er een omvangrijkere en diepere schade op het hout en de balkons (hoekzijde) geconstateerd. Wij komen onvoorziene bouwfouten tegen die hersteld moeten worden.

Het herstel daarvan gaat verder dan de inzet waarmee we hadden gerekend. Raymond vertelde dat dit weliswaar financiële consequenties heeft voor het budget, maar stapte daar toch iets te luchtig overheen, waardoor de aanwezigen wellicht toch met een te rooskleurig beeld zijn vertrokken.

Het is nodig om die schade te herstellen. Het nu niet adequaat behandelen is geen reële optie, want herstel op een later tijdstip leidt tot een veelvoud aan reparatiekosten. Nu met het blootleggen van de gevel kan de aannemer immers overal makkelijk bijkomen en loopt het mee met het project. Dat betekent een financiële tegenvaller.

Daarnaast is er nog een aantal posten die niet voorzien was en gevolgen heeft voor ons budget:

  Wij ontvangen minder subsidie. Dat komt omdat de subsidie enkel uitgekeerd wordt aan eigenaren die het appartement als hoofdverblijf hebben. Helaas vernamen we dat pas kort geleden. Degenen die het appartement dus niet als hoofdverblijf hebben, ontvangen geen subsidie. Dat is in onze VVE voor 35% van de woningen het geval.
  Wij hebben meer isolatie nodig door onvoorziene koudebruggen.

De financiële tegenvaller voor het totale project wordt nu geschat op 5% van de totale bouwsom. De VVE heeft ruimte om dit op te vangen. Tegelijk zijn we bezig om zo zuinig mogelijk om te gaan met de middelen die we hebben. Er is een aantal bezuinigingen en kostenbesparingen doorgevoerd. En we zoeken naar mogelijkheden om met reclame op de steigernetten extra inkomsten te verwerven. U hoort daar zo spoedig mogelijk over. We vragen ook extra subsidie aan. De tegenvallers zijn op dit moment echter groter dan die meevallers. In de komende ALV krijgt u een nauwkeurige toelichting hierop.

ALV

De aanvankelijk op 27 mei a.s. geplande ALV wordt uitgesteld. De redenen hiervan is dat we die financiële overzichten van het renovatieproject goed willen presenteren (zie hierboven) maar nog niet alle informatie beschikbaar hebben. We verwachten die wel binnen een paar weken. Daarnaast is voor 27 mei het resultaat van het onderzoek naar CV-MW nog niet gereed, die zouden wij ook graag willen meenemen. De financiële jaarstukken van de VVE zijn wel gereed. De nieuwe datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt, inclusief de agenda.

Let op: strikte regels ten aanzien van gevel- en balkonaanpassingen!

Vanwege diverse redenen willen eigenaren zelf veranderingen aanbrengen aan het balkon. Extra afscheidingen, een andere vloer of folie aanbrengen op het glas. Binnen het renovatieproject is er geen mandaat of financiële ruimte om extra individueel gewenste aanpassingen te verrichten. En let op: de gemeente staat niet toe dat er veranderingen in het zicht worden aangebracht op de buitengevel/ kozijnen/ balkon.

Alle aanpassingen (met bevestiging aan vloer, hekwerk en gevel) die u op balkon en gevels wilt aanbrengen, moet u schriftelijk aanvragen bij de beheerder. De gevel, vloeren en hekwerk is immers niet van u als eigenaar, maar van ons allen, de VVE. Wij gaan de kwaliteit/aanzien van de gevel bewaken en handhaven, omdat dat nodig is en we lering hebben getrokken uit het verleden. Het isolatiesysteem laat niet zonder meer toe dat hierin geboord of geplakt kan worden. Wij willen hiermee voorkomen, dat garanties op de renovatie komen te vervallen of dat op termijn lekkages gaan optreden.

Mocht u toestemming krijgen om op uw balkon schotten of afscheidingen te plaatsen, dan is het mogelijk om contact leggen met de firma Straatman te Lichtenvoorde. Hier zijn de hekwerken van geanodiseerd aluminium en licht groen glas besteld. Deze zijn kwalitatief en prijstechnisch de beste in Nederland.

In de berichtgeving van 15 mei (zie website) treft u ook informatie over aan te brengen zonneschermen.

Nieuw glas van Vastbouw of van andere aanbieders?

U heeft of ontvangt binnenkort een offerte van Vastbouw voor isolerend glas: HR++ of triple glas. In het aanbod aan u is met het type glas rekening gehouden met het te bereiken isolatieniveau. Dat isolatieniveau heeft 2 effecten:

 • Uw huis wordt – volgens daarvoor gestelde normen – het beste geïsoleerd op warmteverlies en tegen geluidsoverlast. Dat sluit nauwkeurig aan bij de geïsoleerde gevel.
 • We kunnen met die normen subsidie aanvragen die 35,– euro en 45,– euro betreft per m2 glas voor respectievelijk HR ++ en Triple-glas.

Kortom, in het aanbod van Vastbouw gaat het om glas met de noodzakelijke diktes van glas voor een maximale isolatie op warmteverlies en geluidoverlast en het zorgvuldig en veilig aanbrengen. Indien u kiest voor andere aanbieders, loopt u het risico dat die niet voldoen aan de gestelde normen om isolatie en geluidsoverlast te beperken. Indien die niet aan die normen voldoet, is subsidie voor uw woning niet mogelijk (35 a 45 euro de m2). Daarbij is het ook zo dat andere aannemers niet op de steigers van Vastbouw mogen vanwege aansprakelijkheid. Al met al kan dit betekenen dat het door u gewenste goedkopere glas misschien niet eens echt goedkoper is!

Daarbij is het goed om in uw overweging ook mee te nemen dat het plaatsen van het glas in relatie tot de gevelisolatie zodanig moet gebeuren dat die twee elkaar ondersteunen. Vastbouw heeft hier inmiddels ervaring mee, waarmee we voorlopig ook verzekerd zijn tegen onverhoopt voorkomende lekkages. Als CvT kunnen wij niet garanderen dat andere aanbieders ook die ervaring hebben. We zullen dit in de administratie bijhouden.

Toezichthouders

Vanwege de subsidies krijgen we diverse toezichthouders op onze bouwplaats. Deze volgen onze bouw nauwgezet. Grotendeels in verband met de aangevraagde subsidies. We merken ook dat diverse mensen geïnteresseerd zijn in onze aanpak. Er wordt veel nieuwe kennis opgedaan met onze wijze van renovatie. En we liggen daarbij onder een vergrootglas…..

Doe mee met de conversatie

4 reacties

 1. Hoe kan het dat ik plots een brief in de bus vind van Direct Aannemers met een offerte die ik niet eens heb aangevraagd. De ondertekenaar is iemand uit dit complex. Ik vind dit heel raar en niet helemaal zuiver. Wat speelt hier?

  1. Geachte heer Jansen,

   Dank voor uw reactie. Zie onze reactie betreffende nieuw glas van andere aanbieders in de nieuwsbrief hierboven. Dit was ook een reactie op dit schrijven van Direct Aannemers. U bent verder vrij om een derde partij te kiezen voor het glas, maar dit is volledig op uw eigen risico. Indien u kiest voor andere aanbieders, loopt u het risico dat die niet voldoen aan de gestelde normen om isolatie en geluidsoverlast te beperken. Indien die niet aan die normen voldoet, is subsidie voor uw woning niet mogelijk (35 a 45 euro de m2). Daarbij is het ook zo dat andere aannemers niet op de steigers van Vastbouw mogen vanwege aansprakelijkheid. Al met al kan dit betekenen dat het door u gewenste goedkopere glas misschien niet eens echt goedkoper is!

   Mvg,
   Sebastiaan

 2. Wat jammer dat er slechte communicatie is over oplossingen die de directe bewoners aangaan. Wij hebben zo’n koudebrug en als oplossing is er een op Trespa lijkende plaat met ongelooflijk veel uitstekende schroeven vastgezet. Hier kwamen wij bij thuis, een zeer nare verrassing. Zelf navraag gedaan bij de leverancier van de isolatie van de muren en dit kan ook gewoon op het plafond geplaatst worden en afgewerkt met stuc om zo een net en strak plafond te houden en de koudebrug zo goed mogelijk op te lossen. Nu hebben we een lelijk plafond dat golft omdat de vele schroeven ook nog eens op een aantal plaatsen te strak is gezet. Op onze reactie dat dit 1 lelijk is, en er 2 een betere oplossing mogelijk is kwam de reactie dat er naar gekeken zou worden. Niets meer gehoord van wie dan ook. Nu staat deze niet lelijke niet besproken of zelfs maar gemelde oplossing als trots voorbeeld op deze site. Wat een aanfluiting.

  1. Oplossingen voor technische problemen tijdens de gevelrenovatie worden – zoals vastgelegd – door het bouwteam bepaald. Aan oplossingen voor constructievraagstukken wordt door het hele team veel aandacht besteed. Ook is er uitgebreid contact met de gevelleverancier Sto Isoned. Ten aanzien van het plafond van het balkon hebben we de mogelijkheden uitvoerig besproken. Het stucsysteem zoals op de gevel is op dit plafond niet mogelijk. Indien we dat toepassen zijn garantie en duurzaamheid in het geding. Het bestaande (oude) plafond was in zijn constructie bijzonder, want het bestond uit meerdere delen. Namelijk uit een betonnen vloerdeel en daarnaast met een altijd werkende naad en een betonnen balk.
   Deze balk is nu vanwege de constructieve noodzaak bevestigd met zware stalen ankers en bouten. Het geheel is afgedekt met een passend duurzaam isolatiepakket zoals dit ook eerder in het gebouw is toegepast.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: